Nieuws

Kader Bestuurlijke visitaties herzien

Hoe sta je ervoor als schoolbestuur, en waar kun je het nog beter doen? Die vragen staan centraal bij het bestuurlijk visitatietraject van de PO-Raad. Het Kader Bestuurlijke visitaties helpt schoolbesturen bij de uitvoering van een visitatietraject. Dit kader is nu geactualiseerd op basis van de Code Goed Bestuur 2020. 

In de Code Goed Bestuur hebben leden van de PO-Raad vastgesteld wat zij verstaan onder Goed Bestuur. Bestuurlijke visitaties zijn bedoeld om op het bestuurlijk handelen te reflecteren, zowel met collega bestuurders als met het intern toezicht, collega’s, en externe partners. In het herziene kader Bestuurlijke Visitaties zijn de principes uit de Code Goed Bestuur vertaald naar een set van vragen om de bestuurlijke stand van zaken per principe in beeld te krijgen. Ook is er meer aandacht voor onderwijskwaliteit en voor partners als zorginstellingen, de gemeente of andere schoolorganisaties in de regio. 

De vier principes uit de Code Goed Bestuur

  • Het schoolbestuur zorgt voor goed onderwijs voor alle kinderen;
  • Het schoolbestuur werkt voortdurend in verbinding met de maatschappelijke context;
  • Het schoolbestuur werkt actief aan de professionaliteit van de organisatie en van zichzelf;
  • Het schoolbestuur werkt integer en transparant.

Versterken bestuurlijke professionaliteit

De bestuurlijke visitatie is een instrument om de bestuurlijke professionaliteit te versterken. Bestuurlijke professionaliteit betekent verantwoordelijkheid nemen voor goed onderwijs, in samenspraak met schoolleiders, leraren, ondersteuners, intern toezichthouders, leden van de medezeggenschapsorganen en onze maatschappelijke partners. Niet voor niets is in de Strategische Agenda opgenomen dat ieder schoolbestuur deelneemt.  

Door de sterke verbinding met de Code Goed Bestuur is het kader beter toepasbaar om te reflecteren op het bestuurlijk denken en handelen. Dit versterkt de bestuurlijke kwaliteit en draagt bij aan de verbetering van het onderwijs. 

Meer informatie?

Lees het interview met Karen Peters over hoe de bestuurlijke visitatie haar geholpen heeft en waarom ieder schoolbestuur een voorbeeldrol zou moeten pakken en het zichzelf moet gunnen. 

Bezoek de website voor meer informatie over bestuurlijke visitaties. 

 


 

Bestuurlijke visitatie

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten