Nieuws

'Als je een ander bevraagt kijk je zelf in de spiegel'

Speciaal voor eenpitters faciliteert de PO-Raad een aantal lerende netwerken. Een professionele netwerkbegeleider ondersteunt hen in hun gezamenlijke activiteiten en indien nodig geven externe experts extra informatie. Besturen komen steeds op een van de scholen bij elkaar. De gastheer verzorgt de locatie en het thema. Deelnemers uit drie eenpitternetwerken delen hun ervaringen.

Jetty van de Werken is directeur van de School met de Bijbel in Nieuwerkerk. Als eenpitter wilde haar schoolbestuur graag ervaringen uitwisselen met andere eenpitters en hier lerend mee bezig zijn. ,,We willen graag advies van deskundigen over ontwikkelingen die de aandacht vragen van het besturen en managen in deze tijd. We hebben alle vijf bijeenkomsten van het lerend netwerk bijgewoond en de aangeboden informatie en adviezen getoetst aan de eigen situatie en zo nodig opgenomen in onze protocollen. Door de herkenbare thema’s konden we direct de koppeling naar de eigen situatie maken.”

Fuseren ja of nee?

,,Ons eigen thema was ‘Fuseren ja of nee?’ ‘Waarom fuseren anderen wel en wij (nog) niet?’ ‘Wat zijn de voordelen en de nadelen van een fusie?’ We hebben de collegabesturen mee laten kijken in onze gedachten en overwegingen over fuseren. Ook werd een spreker uitgenodigd met praktijkervaring rond dit thema en bracht de cursusleider heldere en stimulerende adviezen in. We zien nu wel dat een mogelijke fusie ons voordelen biedt, ook op het gebied van personeelsbeleid en onderwijskundig leiderschap, waarbij we onze eigen concepten, verantwoordelijkheid en locatiespecifieke gelden kunnen behouden.”

,,Ik vond het een bijzondere ervaring om samen met andere besturen actuele onderwerpen uit te wisselen en dat er zoveel herkenning is. We hebben tijdens deze bijeenkomsten echt bij elkaar in de keuken gekeken en veel van elkaar geleerd. De onderlinge houding was heel open.”

Lees het gehele artikel van Schoolmanagement Totaal

Links & downloads

Artikel Schoolmanagement Totaal Als je een ander bevraagt kijk je zelf in de spiegel
5.07 MB