Nieuws

Alsnog internetconsultatie voor instemming MR in begroting

Ondanks een verworpen voorstel van D66 en SP eerder dit jaar, probeert het kabinet toch via een wetswijziging te regelen dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) mag meebeslissen over de begroting van schoolbesturen. Gisteren is hiervoor een internetconsultatie geopend. 

Met het voorstel wordt een wetswijziging beoogd die de GMR instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting moet geven. Op dit moment heeft zij alleen adviesrecht. Het schoolbestuur bepaalt uiteindelijk zelf of ze dat advies overneemt en de interne toezichthouder ziet erop toe dat besturen zorgvuldig met hun geld omgaan.

De voorgestelde wetswijziging gaat dus om een uitbreiding van de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. Concreet betekent dit dat schoolbesturen de begrotingen van hun scholen pas kunnen uitvoeren wanneer de GMR daarvoor groen licht heeft gegeven. Dat het kabinet dit nu in een wetswijziging wil vastleggen, is opmerkelijk gezien eerdere uitspraken van minister Jet Bussemaker (Onderwijs). In februari van dit jaar, tijdens een debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht, zei ze nog dat instemmingsrecht 'een brug te ver' was en dat het 'wenselijk is dit niet nu te regelen'. 

De PO-Raad heeft zich steeds verzet tegen het uitbreiden van het adviesrecht naar instemmingsrecht, omdat ze zich afvraagt of schoolbesturen dan nog wel vervelende maar broodnodige keuzes kunnen maken in financieel krappe tijden of als het aantal leerlingen daalt.  

Via de internetconsultatie vraagt het kabinet naast een algemene reactie op het plan ook specifiek om wat een wenselijke en concrete invulling zou kunnen zijn van het begrip 'hoofdlijnen van de begroting'. Reageren op het voorstel kan tot en met 6 juni via overheid.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten