Nieuws

Benchmark PO&VO, maakt benchmarken makkelijk

Met ruim 30.000 leerlingen op 67 scholen is de Rotterdamse stichting BOOR een groot schoolbestuur. Als combinatiebestuur heeft BOOR meerdere onderwijssoorten, zoals basis-, voortgezet en speciaal onderwijs.

“In het algemeen is benchmarken voor een combinatiebestuur erg ingewikkeld. Denk hierbij aan de toerekening van kosten, personele inzet en resultaten naar de verschillende onderwijssectoren binnen zo’n bestuur. Dus dat juist de Benchmark PO&VO hieraan aandacht geeft, is een mooie stap vooruit,” stelt manager Financiën Erik de Graaf.


Lees het hele interview op benchmarkpovo.nl.

KC_IJsselmonde

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten