Nieuws

Bestuurder Arlène Denissen: ‘Digitale kennis en vaardigheden vergroten kansen voor leerlingen’

Naar aanleiding van de eerste sectorrapportage voor het primair onderwijs vertellen schoolbestuurders welke thema’s in hun regio op dit moment aandacht verdienen en hoe collega-bestuurders en politiek daaraan kunnen bijdragen. Arlène Denissen zag al ver voor de coronapandemie het belang van digitalisering in voor de toekomst van kinderen: “Toegang tot data en technologie en weten hoe ermee om te gaan bepalen je kans van slagen in de maatschappij.”

Arlène Denissen heeft zelf ervaren dat goed onderwijs kansen biedt. Opgegroeid in een achterstandswijk op Curaçao, hebben (goede) leraren haar ervan overtuigd dat als ze goed leerde, alles mogelijk is. Na haar middelbare school ging ze in haar eentje naar de VS en studeerde daar af in de studies Internationale betrekkingen  en Business administration. Ze koos ervoor om in Nederland haar loopbaan te starten. “Ik begon eerst in de profit sector, een leuke en leerzame periode,” blikt Denissen terug. Tot het moment dat één van haar kinderen in het ziekenhuis belandde en zij tot het inzicht kwam voortaan maatschappelijk relevant bezig te willen zijn. “Zo heb ik in het hoger onderwijs gewerkt en andere non-profit organisaties zoals het NVWA (Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit) en mocht ik samenwerken met allemaal waardegedreven professionals.


In 2018 kwam de kans bij Signum voorbij: dat het bovendien een organisatie is voor bijzonder onderwijs, heeft mij de doorslag gegeven. Veel kinderen die hier naar school gaan, komen uit een achterstandssituatie en dat motiveert mij des te meer om mij voor hen in te zetten.”

Zorg

Naast het onderwijs moeten we wat Denissen betreft vooral zuinig zijn op de zorg, vooral met het oog op het toenemend beroep op participatie en zelfredzaamheid. “Ik merk direct op onze scholen de gevolgen van bezuinigingen in de jeugdzorg. Zoals kinderen die thuis niet de middelen hadden voor thuisonderwijs. Wij hebben toen gelijk geregeld dat ze die van school konden gebruiken. En dan kom je erachter dat ze geen internet hebben. Dat hebben we dan ook maar geregeld.”

Voor Signums schoolbestuurder heeft onderwijs een emancipatoir karakter: investeren in het onderwijs is investeren in de toekomst: “Als bestuurder creëer ik de randvoorwaarden om mensen in hun kracht te laten zijn: dus een leraar die vooral moet lesgeven en kinderen die vooral mogen leren Dat doe ik in ieder geval door zoveel mogelijk kansen te creëren en goede voorbeelden te laten zien.”

Digitaliseringsstrategie

Die werkwijze past Denissen bij uitstek toe op het thema waar ze met urgentie aandacht voor vraagt: “Digitalisering hebben we als één van de vier ontwikkellijnen opgenomen in ons strategisch beleidsplan. Bij Signum maken we hier werk van met een digitaliseringsstrategie, en projectportfolio met pilots en experimenten. Zo hebben we twee basisscholen aan elkaar gekoppeld - een meer innovatieve en een meer traditionele - op het gebied van virtual reality met als doel een serious game te ontwikkelen. En wat blijkt? Gaandeweg hebben de scholen de regie overgenomen en komen nu zelf met nieuwe initiatieven.”
Denissens oproep aan de politiek is tweeledig: “Allereerst investeer in digitalisering. Bijvoorbeeld door te zorgen dat digitale kennis en vaardigheden tot de basiskennis en -vaardigheden van het leraarschap behoren. En door kruisbestuiving tussen verschillende sectoren te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking op het gebied van een minor edtech bij lerarenopleidingen.

Daarnaast: zorg dat je als politiek (en overheid) zelf over digitale basiskennis beschikt. Alleen dan kun je de juiste keuzes maken op het gebied van digitalisering van onderwijs.”

Inclusief

Een tweede thema waar Denissen prioriteit aan geeft is inclusief onderwijs. In Nederland is de inzet voor passend onderwijs ‘thuisnabij onderwijs geven aan kinderen dat aansluit bij hun talenten’. “Dat moet dan wel mogelijk zijn,” stelt de schoolbestuurder. “Wij ervaren dat we hier kinderen krijgen met steeds complexere vraagstukken en meer zorgvragen. En dan ervaar je dat er veel schotten zijn. Zoals bijvoorbeeld in het geval dat een kind eerst een diagnosetraject moet doorlopen voordat het daadwerkelijk onderwijs kan volgen. Maar dat kost geld en dat is er dan niet. Wij betalen dat dan, want anders betaalt het kind de rekening.

We proberen zoveel mogelijk kinderen te helpen maar: elk kind dat buiten de boot valt is er één teveel. Het is toch niet de bedoeling dat we met ons allen een proces inrichten waarbij gaandeweg het mogelijk is dat een kind de eindstreep niet haalt, en we alleen zeggen ‘jammer dan’?

We moeten werken met tijdelijke arrangementen, maar iemand met het Down syndroom heeft dat toch niet tijdelijk? Zelf werken we binnen het samenwerkingsverband aan de hand van casuïstiek met als uitgangspunt ‘alleen naar het kind kijken’. Daarmee proberen we goede voorbeelden te creëren en hierin zelf stappen te zetten. Op die manier versnellen we samen in de regio richting inclusief onderwijs.”

Over hoe de politiek hieraan kan bijdragen, is Denissen duidelijk: “Hef de schotten op, stop de bevoogdende regels en laat het ons zelf doen. Een voorbeeld van een schot dat direct weg mag, is dat tussen onderwijs en zorg. Laat in je beleid het geld niet leidend zijn maar wat het kind nodig heeft, anders ben je alleen maar problemen aan het doorschuiven.”

Per 1 oktober heeft Arlène Denissen de overstap gemaakt naar Albeda
Kind voor beeldscherm

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten