Nieuws

Bestuurders werken samen aan 'scherpe' zelfevaluatie

Hoe beter je zelfevaluatie, hoe meer je haalt uit een bestuurlijke visitatie. Binnen een lerend netwerk hielpen schoolbestuurders elkaar met hun zelfevaluaties. Dat beviel goed: ‘Samen kom je sneller tot de kern en maak je het scherper.’
 

De betrokken bestuurders maken deel uit van een groter netwerk van Verus, vereniging voor christelijk en katholiek onderwijs. Negen van hen besloten mee te doen aan een bestuurlijke visitatieronde van de PO-Raad. Tijdens een aantal bijeenkomsten werkten ze gezamenlijk aan hun zelfevaluaties.

Deze worden opgesteld aan de hand van vier domeinen: de bestuurlijke opgave; de bestuurlijke taak; bestuurlijk vermogen en professionalisering; en sturing en governance. Per domein werkte elke bestuurder zelf aan een voorzet. Die werd daarna binnen het netwerk in wisselende kleine groepjes besproken.

Jan Blonk, algemeen directeur van de Hervormde Schoolvereniging in Nijkerk: ,,Je bevraagt elkaar: wat wordt hier nu precies gevraagd? Zo krijg je er langzaam grip op en maak je het scherper.’’ Nico de Haas, directeur-bestuurder van Stichting PCPO in Capelle en Krimpen aan den IJssel: ,,Je komt op deze manier veel sneller tot de kern.’’

Lees hier het volledige artikel. 

Door middel van een reeks artikelen besteedt de PO-Raad de komende tijd vaker aandacht aan het thema 'professionalisering van schoolbesturen'. Dit is het derde artikel uit de reeks.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten