Nieuws

Bestuurlijke visitatie als startpunt voor een nieuwe schoolbestuurder

Odette Meskers is schoolbestuurder bij Allure, een stichting die verantwoordelijk is voor 15 openbare basisscholen in West-Friesland. ,,Ik ben net gestart als bestuurder. Het bestuurlijk visitatietraject zag ik als een mooie nulmeting’’ vertelt Meskers.

,,Ik ben net begonnen als bestuurder bij stichting Allure en heb dus nog niet zoveel ervaring in deze functie. Bestuurlijke visitatie leek me een mooie manier om met elkaar te kijken naar waar we staan. Wat gaat goed en wat kunnen we beter doen als schoolbestuur? Het bestuurlijk visitatietraject zag ik als een mooie nulmeting.’’ Een bestuurlijke visitatie start met het werken aan een zelfevaluatie. Over de zelfevaluatie gaat de commissie vervolgens in gesprek met de schoolbestuurder, het stafbureau, directeuren, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en raad van toezicht. Meskers: ,,We hebben een aantal werkvormen georganiseerd waarmee we alle input voor de zelfevaluatie hebben opgehaald. Daarnaast hebben we een externe interviewer gevraagd met alle geledingen binnen ons schoolbestuur te spreken. Al deze informatie hebben we gebruikt om de zelfevaluatie te schrijven.’’

,,Ik heb het hele traject als heel leerzaam ervaren. Al tijdens het werken aan de zelfevaluatie is het nuttig dat je met alle geledingen van je schoolbestuur spreekt over mogelijke verbeterpunten. Daar eens kritisch naar kijken is ontzettend waardevol. Ik werd als bestuurder gedwongen om alles goed op papier te zetten en uit te leggen waarom wij de dingen als schoolbestuur op een bepaalde manier doen. De zelfevaluatie is eigenlijk een soort gebruiksaanwijzing van stichting Allure.’’

Wat gaat goed en wat kunnen we beter doen als schoolbestuur?

In de zelfevaluatie mag een schoolbestuur altijd aangeven op welke thema’s zij extra bevraagd wil worden door de commissie. ,,Wij waren vooral benieuwd naar hoe de commissie dacht over de duurzaamheid van onze aanpak’’’, vertelt Odette Meskers. ,,Wat is de kwetsbaarheid van onze werkwijze en hoe kunnen we dat verbeteren? Als het gaat om de integratie van nieuwkomers waren we nog wel benieuwd of de commissie aanbevelingen kan doen voor volgende stappen. Het werken aan de zelfevaluatie was heel nuttig, maar ook de kritische vragen van de commissie tijdens de visitatiedag hebben ons ook aan het denken gezet.’’

Stichting Allure heeft de eindrapportage van de visitatiecommissie net ontvangen. Hoe gaat het schoolbestuur nu met de aanbevelingen aan de slag? ,,Het rapport staat de komende weken bij de verschillende geledingen op de agenda. Zo gaan we in gesprek met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad van toezicht. Daarnaast geef ik samen met de kwaliteitszorgmedewerker ook een presentatie tijdens het directeurenberaad en een bijeenkomst van intern begeleiders. Dit is pas het begin. Hierna gaan we zeker nog verdere stappen maken op basis van de aanbevelingen van de visitatiecommissie’’, besluit Meskers.

Interesse in bestuurlijke visitatie
Wilt u meer weten over bestuurlijke visitatie? Lees dan de handleiding, neem een kijkje op de website Samen Slimmer PO of neem contact met ons op via bestuurlijkevisitatie@poraad.nl.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten