Nieuws

Bestuurlijke visitatie in het jaar van je pensioen

,,Waarom een bestuurlijke visitatie in het laatste jaar van je bestuursperiode?” Dit was een van de eerste vragen die Gert Jan Veeter van Stichting Sarkon van de visitatiecommissie te horen kreeg. Volgend jaar gaat de voorzitter van het College van Bestuur met pensioen, maar hij heeft er heel bewust voor gekozen om een bestuurlijke visitatie in te zetten. ,,Goed kijken hoe we er nu voor staan als bestuur en wat een passende vorm van bestuur is voor de toekomst.”

Nieuwe koers

Twintig jaar geleden ontstond Stichting Sarkon uit een fusie van 9 schoolbesturen met in het totaal 15 basisscholen. De eerste jaren werd er een vrij strakke manier van besturen gehanteerd om de fusie goed te laten verlopen. ,,Nu staat de organisatie als een huis”, geeft Gert Jan Veeter aan. Er is nu ruimte om meer te sturen op de intentie in plaats van op doelen en resultaten.
 

Het proces is begonnen met te kijken hoe de omgeving tegen het bestuur aankijkt, van wethouders en collega-bestuurders tot de Pabo en ouders. Vervolgens zijn er verschillende interne dagen geweest om te onderzoeken waar ze als stichting voor staan en welke uitdagingen er zijn. Hierbij sloot de bestuurlijke visitatie van de PO-Raad goed aan: Kijken hoe er nu wordt bestuurd, met welke bestuursfilosofie en is deze nog valide of moet deze worden aangepast.

Bestuurlijke visitatie

,,De bestuurlijke visitatie was een van de prachtige puzzelstukjes om zo meteen een goed plan te hebben. Het sloot mooi aan op de omgevingsverkenning en de vierkantdag, een tweedaagse met de GMR, directeuren, College van Bestuur en Raad van Toezicht.” Er is in alle geledingen open over gesproken en het heeft Gert Jan Veeter een breed gevoel van draagvlak opgeleverd om het bestuurlijk anders te gaan doen. ,,Voor een deel heb ik bevestiging gekregen voor de koersverandering die ik al wilde inzetten en voor een deel nieuwe do’s en don’ts."

,,Het format dat je krijgt voor de zelfevaluatie is heel behulpzaam. Verder moet je dan ergens een kruis zetten in je agenda en de deur op slot doen en de telefoon uit. Maar dat vind ik een kernkwaliteit die iedere bestuurder moet hebben.” Hij heeft er 4 uur per week aangezeten in deze periode, met complimenten van de begeleider als resultaat. De tijd die het kost en wat het oplevert is prima in balans is, concludeert Gert Jan Veeter.

Ik gun het iedere burgemeester bij wijze van spreken.

Verrast door de uitkomsten was de bestuurder niet echt, maar hij geeft aan dat de manier waarop de commissie het verwoordt meerwaarde heeft. ,,Ik vind al snel ergens wat van en dat steek ik ook niet onder stoelen of banken. Dat weet ik ook. Maar zo’n zin als ‘wacht nou even met meteen er iets van te vinden’, dat blijft bij mij hangen.” Het gesprek hierover heeft voor veel energie gezorgd bij de bestuurder. ,,En in je laatste periode is het een stuk makkelijker om veranderingen bij jezelf door te voeren.”

Volwassen sector

Gert Jan Veeter vindt het vanzelfsprekend dat schoolbesturen een bestuurlijke visitatie inzetten. ,,Ik verwacht van mijn directeuren ook dat ze zich kwetsbaar opstellen. En dan zou ik als bestuurder zeggen, dat geldt wel voor jullie maar niet voor mij.’’ Het aantal deelnemende schoolbesturen is wat hem betreft nog wel te laag. ,,We roepen dat we een volwaardige en volwassen sector zijn. Dan vind ik wel dat visitaties erbij horen.’’

,,Wanneer krijg je nou de gelegenheid om jouw vragen voor te leggen aan een commissie bestaande uit mensen die exact hetzelfde werk doen. En die vervolgens alle gremia spreekt en met jou de diepte in gaat. Ik gun het iedere burgemeester bij wijze van spreken.”

Bij het schoolbestuur Sarkon is de Raad van Toezicht nu aan zet. Alles is in gereedheid gebracht voor een goede transitie naar een nieuw bestuur. Gert Jan Veeter: ,,Ik regeer niet over mijn graf heen, de nieuwe koers is met iedereen gemaakt. En nu moet er een bestuurder gezocht worden die helpt deze koers waar te maken.”

Interesse in bestuurlijke visitatie?
Wilt u meer weten over bestuurlijke visitatie? Lees dan op deze pagina meer of neem contact met ons op via bestuurlijkevisitatie@poraad.nl.