Bijeenkomst

Bijeenkomsten Lerend netwerk

13 oktober 2023
10:00 - 13:30

Organisator(s)
PO-Raad
Interessant voor
Bestuurders

Onder begeleiding van Jos van der Pluijm van Penna Onderwijsadviseurs volg je een Lerend Netwerk bestaande uit drie sessies. Een Lerend netwerk is gericht op de voorbereiding van de bestuurlijke visitatie. In het netwerk schrijf je samen met andere bestuurders gedurende drie inhoudelijke bijeenkomsten je zelfevaluatie die als voorbereiding dient voor de bestuurlijke visitatie. 

Je kunt kiezen uit de volgende reeksen:

  • Data voorjaar 2023 (13 januari, 10 februari, 10 maart): VOL
  • Data voorjaar 2023 (24 maart, 21 april, 2 juni)
  • Data najaar 2023 (15 september, 6 oktober, 3 november)
  • Data najaar 2023 (13 oktober, 10 november, 8 december)

Opbrengst

Het doel van een Lerend netwerk is tweeledig: Na de laatste bijeenkomst heeft het bestuur de zelfevaluatie ter voorbereiding op de bestuurlijke visitatie afgerond. Daarnaast leren de besturen van en met elkaar door constructief kritisch elkaars conceptteksten van feedback te voorzien, met als doel om zowel het beschrijvende deel als het reflectieve deel van goede kwaliteit te laten zijn.

Voor wie?

Alleen schoolbestuurders die zich hebben aangemeld voor een bestuurlijke visitatie kunnen zich aanmelden voor een Lerend netwerk.

Programma

Iedere deelnemer ontvangt een week van te voren per mail het programma ter voorbereiding.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier of in overleg met het team bestuurlijke visitatie: bestuurlijkevisitatie@poraad.nl. Let op: de reeks die start op 13 januari 2023 is vol.