Nieuws

‘Dé kans op verdiepende vragen aan collega-bestuurders.’

Als een van de uitgangspunten van je bestuur ‘leren van en met elkaar is’ dan is het deelnemen aan bestuurlijke visitatie bijna een vanzelfsprekendheid. Hennie van Schilt van schoolbestuur Accent heeft het afgelopen schooljaar een bestuurlijk visitatie traject gelopen. Daarbij heeft ze deelgenomen aan een van de Lerende netwerken die de PO-Raad ter voorbereiding organiseert.

Van Schilt had de wens al langer om deel te nemen aan een bestuurlijke visitatie. ,,Het was even zoeken naar het juiste moment. Voor dit schooljaar hebben we gekozen voor bestuurlijke visitatie als focus.” Ter voorbereiding op de visitatie heeft ze deelgenomen aan een Lerend netwerk, een cluster van bijeenkomsten waarin schoolbestuurders zich met elkaar en een trainer klaarstomen voor de bestuurlijke visitatie.

De mogelijkheid om te kunnen sparren met collega’s was de belangrijkste reden om te kiezen voor het netwerk. Van Schilt: ,,Je leest wel vaker iets van andere schoolbesturen en dat ze zaken anders aanpakken. Maar bij het Lerend netwerk heb je de kans om ook vragen te stellen aan mensen die er voor verantwoordelijk zijn.” Met een groep van twaalf bestuurders met verschillende achtergronden is ze de verdieping ingegaan op specifieke thema’s.

Zelfevaluatie

,,We spraken af welke paragrafen van de zelfevaluatie we gingen uitwerken. Deze stuurde je voor de volgende bijeenkomst op aan de trainer en je mede-deelnemers, zo konden we er daar dieper op in gaan.” Over de rol van de trainer, Jos van der Pluijm, was Van Schilt heel tevreden. Hij gaf kritische feedback en had een lerende houding, geen belerende. ,,Het waren hele positieve bijeenkomsten, mensen stonden echt in de stand om met en van elkaar te leren.”

Van Schilt is onderdeel van een tweehoofdig college van bestuur, maar ging alleen naar de bijeenkomsten. Ze kreeg regelmatig de vraag waar haar mede-bestuurder was. Ze is tot de conclusie gekomen dat het ook goed werkt als je niet met zijn tweeën komt. ,,Ik heb ervaren dat het heel goed over te brengen is. Mijn mede-bestuurder kwam in de positie dat hij juist vanaf een afstand kritische noten kon kraken, bijvoorbeeld bij het uiteindelijke zelfevaluatierapport.”

Mooi geheel met inspectiebezoek

De bijeenkomsten zelf zijn efficiënt, geeft Van Schilt aan, maar het kost wel veel tijd. ,,Maar het is voor een goed doel. We hebben de bestuurlijke visitatie niet voor niets als onze focus gekozen.” In dezelfde periode hebben ze ook bezoek gehad van de inspectie. Ze concludeert dat deze veel dieper op sommige punten kan in gaan, maar ze heeft nu eenmaal ook andere informatie tot haar beschikking. ,,De bestuurlijke visitatie gaat over een andere laag, samen is het een mooi geheel.”

In september is er nog een laatste bijeenkomst om het hele proces te evalueren, dan hebben alle schoolbestuurders de bestuurlijke visitatie daadwerkelijk achter de rug. Daar staan vragen centraal als: Wat heb je er aan gehad? Op welke punten ben je aangescherpt? Hoe ga je vervolgens aan de slag met de uitkomsten? Van Schilt kijkt heel positief terug op het gehele traject, en met name het Lerend netwerk. ,,Ik zou het aan iedereen aan raden die de bestuurlijke visitatie gaat doen om deel te nemen aan een Lerend netwerk. Het was echt een verrijking.”

Start van het bestuurlijk visitatietraject is het maken van een zelfevalutie: dit kan het schoolbestuur zelfstandig doen of met andere schoolbesturen in een Lerend netwerk. Voor een zinvolle visitatie is een goede voorbereiding door middel van de zelfevaluatie essentieel. Daarom biedt de PO-Raad schoolbestuurders de kans om dit samen met collega-bestuurders te doen in een Lerend netwerk, onder begeleiding van een deskundige. De leden van het netwerk komen vier keer samen. 

We organiseren in het najaar van 2019 drie Lerende netwerken: Een in Zwolle en twee in Utrecht, een algemeen en een specifiek voor eenpitters en kleine besturen.