Nieuws

DUO-adviseur over Benchmark: 'Onderwijsveld heeft baat bij transparantie van informatie'

Hoe voorzien we het onderwijsveld van maatschappelijk relevante informatie? Vanuit zijn functie adviseur OCW Taxonomie bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is dat voor Hans Plomp de centrale vraag in zijn dagelijks werk: “Met als taak om het onderwijs te ondersteunen bij de wettelijke verplichting van verantwoorden, vraagt DUO al gegevens van schoolbesturen op het gebied van financiën en bedrijfsvoering op. Daar zijn personeelsgegevens bij gekomen en daarmee dragen we bij aan de Benchmark PO&VO voor het thema overhead.”

Hoe ervoor gewaakt wordt dat de gegevens met betrekking tot overhead zorgvuldig tot stand komen en waarom de Benchmark checken een beetje is zoals je belastingaangifte doen, lees je in het interview met Hans Plomp op de website van de Benchmark PO & VO.