Nieuws

Een van hun scholen is dicht door coronabesmettingen. Deze bestuurders geven je vijf tips

Het begon met één leraar die zich niet lekker voelde en binnen een week werden bestuurders Ryszard Kruszel en Kiki Huijnen geconfronteerd met drie scholen die ‘verdacht’ waren. Één daarvan is nu volledig dicht. De PO-Raad zoomde met hen. Over zorgen, het belang van communicatie en lessons learned.

Basisschool De Veldhof in Eygelshoven is dicht. En het is nog niet duidelijk wanneer de deuren weer opengaan. Aan het einde van de middag op maandag 11 mei meldt een leraar dat ze zich niet lekker voelt. Volgens het protocol blijft ze thuis en laat zich testen bij de GGD. Vrijdag is de uitslag bekend: positief. De GGD start een bron- en contactonderzoek.

“Het was vrijdagavond en we kozen ervoor alleen de groepen te informeren waarmee deze leerkracht in contact was geweest”, vertelt Huijnen, bestuurder van Movare, met 46 scholen in Zuid-Limburg. “Dat was achteraf niet handig”, vult collega Kruszel aan. “Als bestuurder zie je het kind, de leerkracht, de ouders. Wij dachten: we maken het niet onnodig groot. Maar de buitenwereld ziet een school waar mogelijk een besmetting heeft plaatsgevonden. En er was juist in het nieuws dat 70 Franse basisscholen moesten sluiten vanwege coronabesmettingen…”

Iedereen testen

Intussen lieten nog drie medewerkers zich testen. En daaruit volgden op dinsdag en woensdag nog drie positieve uitslagen. Huijnen: “Dan slaat de paniek wel toe. In overleg met de GGD kozen we ervoor preventief alle medewerkers te testen. Dat was niet het protocol, maar we mochten dit uiteindelijk wel doen. Tussen die woensdag voor Hemelvaart en afgelopen maandag zijn alle 26 medewerkers van deze school getest en ook zes kinderen die met medewerkers in contact waren geweest.”

“Uit dat bron- en contactonderzoek bleek dat er meer mensen in het schoolgebouw waren geweest dan wij zo op het netvlies hadden,”, zegt Kruszel. “Stagiaires, medewerkers van de kinderopvang, , schoonmakers... Sinds deze week liggen op ál onze scholen intekenlijsten. in- en uitschrijven is verplicht.”

School dicht

Gelukkig, de preventieve testen waren negatief. Maar 9 medewerkers moesten wel in quarantaine. En twee partners van leerkrachten werden positief getest van wie er één op een andere school van Movare werkt. Én in het bron- en contactonderzoek popte een positief geteste kleuter op die op weer een andere Movare-school zit. Huijnen: “Zo moesten we ons ineens zorgen maken over drie van onze scholen.”

Lang verhaal kort: over de twee andere scholen zijn inmiddels geen zorgen meer. Maar vrijdag was duidelijk dat met vier besmette leraren en negen man in quarantaine, De Veldhof niet open kon. Er ging een brief naar alle ouders. Het thuisonderwijs werd heropgestart, alleen de noodopvang is nu beschikbaar. Verzorgd door de zes overgebleven leerkrachten.

Zelf in de helpdesk

Huijnen en Kruszel hadden driemaal daags contact met de GGD. En ze kozen ervoor direct alle regie op bestuursniveau te leggen. Huijnen: “Onze scholen liggen dicht bij elkaar, mensen kennen elkaar. Dan wil je dat er overal hetzelfde gehandeld wordt.” Alle voorlichting werd dus door de bestuurders zelf gedaan. Ze openden een telefoonnummer en mailadres en beantwoordden dit weekend zelf alle vragen (en soms boze reacties) van ouders.

Er speelden kortweg drie soorten vragen: 1. Zorgen over gezondheid van kinderen. Daarvoor verwezen de bestuurders door naar de GGD. 2. Mensen die éisten dat de namen van de besmette leraren bekendgemaakt werden. Daarover konden Kruszel en Huijnen kort zijn: Dat gebeurt niet. 3. De vraag of de school nou open of dicht ging. Antwoord: Dicht tot nader orde.

Lessons learned

Gevraagd naar de lessons learned in de afgelopen weken komen de bestuurders van Movare tot deze vijf tips:

  1. Speelt er wat? Communiceer direct op schoolniveau. Zaken ‘klein’ willen houden rondom corona heeft geen zin. Dat leidt tot onzekerheid bij ouders en gedoe op social media.
  2. Trek goed op met de GGD. Maak samen een aanpak.
  3. Registreer wie er in een school komen. Als het tot een contactonderzoek komt, ben je heel blij dat je bezoekersregistratie op orde is. ’t Is bovendien een kleine moeite.
  4. Blijf communiceren over de stand van zaken. Zo haal je iets van de onrust bij ouders en teams weg. Spreek je zorg en vertrouwen uit: Je voelt met hen mee en waakt over hun gezondheid.
  5. Wees streng. De GGD inspecteerde De Veldhof en deelde een pluim uit voor de genomen maatregelen. Maar het zijn de mensen die het moeten doen. Dus blijf zeggen dat je géén fysieke vergaderingen mag hebben, handen moet wassen en thuisblijft als je je niet lekker voelt. Zo creëer je awareness.