Nieuws

Ervaringsdeskundige Benchmark: ’Overhead is nodig voor goed onderwijs’

De Benchmark PO&VO, die vanaf 1 februari 2021 openbaar is, wordt eind 2021 uitgebreid met onder meer het thema overhead. John Kruijer, van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK), heeft ervaring met een benchmark voor overhead en is er heel stellig over: Overhead is nodig voor goed onderwijs.

Na vragen van de GMR over de omvang van het bestuursbureau, nam Kruijer (secretaris college van bestuur SVOK en directeur Service- en Expertisecentrum) in 2013 het initiatief om samen met collega’s van stichting Carmel en vereniging OMO een gezamenlijke benchmark voor overhead te ontwikkelen. Wat hij daarvan leerde, en hoe je ervoor zorgt dat je appels met appels vergelijkt, vertelt hij in dit interview op de website van de Benchmark PO&VO.