Nieuws

Feenstra nieuwsgierig naar informele wegen van medezeggenschap

Als lid van de Monitorcommissie Goed Bestuur volgt Sytske Feenstra de ontwikkeling en professionalisering van schoolbesturen op de voet. Ze hoopt dat het nieuwe Monitoronderzoek een representatief beeld geeft van het primair onderwijs.  ,,De uitkomsten worden relevant als de verscheidenheid van het primair onderwijs vertegenwoordigd is.''

Sytske Feenstra is sinds 1,5 jaar lid van de Monitorcommissie Goed Bestuur. Deze commissie volgt hoe het ervoor staat met de professionalisering van schoolbesturen in onze sector. Daarnaast bekijkt ze of de Code Goed Bestuur wordt nageleefd en daar waar nodig doet ze aanbevelingen voor aanpassingen van de Code. Zelf is Feenstra onderdeel van het collegiaal bestuur van Jong Leren in Heemstede met 26 scholen van Aalsmeer tot Zandvoort met samen zo’n 5400 leerlingen.

Belangrijke input voor de commissie is de vragenlijst voor het monitoronderzoek Goed Bestuur die op dit moment uitgezet is onder alle leden van de PO-Raad. Vier jaar geleden heeft de PO-Raad onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom Goed Bestuur in onze sector. En met dit onderzoek wil de PO-Raad blijven monitoren hoe het ervoor staat met de governance in het primair onderwijs.

Gefundeerd advies

Het is bovendien van belang dat het onderzoek een goed beeld geeft van de gehele sector, geeft Feenstra aan. Ze hoopt daarom dat zo veel mogelijk besturen de vragenlijst invullen. ,,Ik vind het belangrijk dat de diversiteit van schoolbesturen er goed uit naar voren komt. Als bijvoorbeeld alleen de grote besturen de vragenlijst invullen, dan geeft dit een vertekend beeld. De uitkomsten worden relevant als de verscheidenheid van het primair onderwijs vertegenwoordigd is. Om een gefundeerd advies te kunnen geven als commissie, moeten we een zo compleet mogelijk beeld hebben.” Eind dit jaar zal de monitorcommissie een advies uitbrengen over de herziening van de Code Goed Bestuur.

Feenstra is nieuwsgierig naar de uitkomsten. ,,Bij het monitoronderzoek van vier jaar geleden waren veel schoolbesturen bezig hun organisatie om te bouwen naar een organisatie met een College van Bestuur en Raad van Toezicht. Nu is het overgrote deel zo georganiseerd en komt de vraag op waar het gaat wringen.” Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn dezelfde vragen van vier jaar geleden opnieuw opgenomen. 

Er is nog niet eerder zo algemeen bevraagd over hoe besturen hun omgeving betrekken.

Feenstra is zelf vooral benieuwd naar de reacties op de vragen over medezeggenschap en het betrekken van de omgeving. Dit is een belangrijk onderwerp voor de Monitorcommissie en via deze vragenlijst krijgt ze een breed beeld van hoe de stand van zaken is.

Feenstra: ,,Er is nog niet eerder zo algemeen bevraagd over hoe besturen hun omgeving betrekken. Dit is niet alleen kwestie van formele weg van medezeggenschapsraad, maar ook hoe je dit via verschillende informele wegen doet. Hoe kom je in gesprek met leraren? Hoe haal je informatie op bij ouders?” Feenstra is nieuwsgierig op welke manieren de verschillende besturen dit aanpakken. Informatie hierover levert mogelijk ook interessante input voor de adviezen omtrent de medezeggenschapsraad.

En heeft ze zelf de vragenlijst al ingevuld? ,,Ja, en het viel ontzettend mee. Het is zo’n vijftien minuten werk. Het ene deel gaat over feitelijkheden en dat is gewoon uit het hoofd in te vullen. Het andere deel gaat over welke issues spelen binnen je bestuur. De belangrijkste daarvan weet je onmiddellijk, het is dus ook niet zinvol om hier uren over na te denken.”

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten