Gezocht: commissieleden voor de bestuurlijke visitaties

 Wil jij schoolbesturen helpen aan belangrijke inzichten rondom hun ontwikkeling? En zo bijdragen aan de verdere professionalisering van schoolbesturen en de sector primair onderwijs? Meld je dan aan als lid voor een van de bestuurlijke visitatiecommissies. Bijkomend voordeel is dat je zelf ook inzichten krijgt rondom je eigen organisatie en je rol als bestuurder. 

Hoe sta je ervoor als schoolbestuur, en waar kun je het nog beter doen? Die vragen staan centraal in een bestuurlijk visitatietraject. Zo leren schoolbesturen van een frisse blik van buiten. Dit levert waardevolle inzichten op en helpt bij het professionaliseren van de schoolorganisatie. Steeds meer schoolbesturen melden zich aan voor een bestuurlijke visitatie. Om deze visitatietrajecten te begeleiden zoekt de PO-Raad commissieleden. 

Wat ga je doen? 

Als collega bestuurder heb je een cruciale rol in het visitatietraject. Vanuit jouw kennis en ervaring als bestuurder bevraag je het gevisiteerde bestuur op open en nieuwsgierige wijze. De vraag van het te visiteren bestuur en de Code Goed Bestuur staan hierbij centraal. Als voorbereiding hierop lees je diverse stukken, bijvoorbeeld jaarplannen en de zelfevaluatie van het bestuur. Na afloop van de visitatiedag geef je feedback op de rapportage.

Gewenst profiel

Je werkt als bestuurder in het primair onderwijs (of hebt maximaal 2 jaar geleden deze functie neergelegd). Je beschikt over een helicopterview en bent in staat goed te luisteren. Je hebt een onderzoekende houding en bent nieuwsgierig. Deelnemen aan groepsprocessen is je op het lijf geschreven en je kan adviseren met oog voor de context van anderen, zonder je te laten leiden door eigen voorkeuren. 

Competenties 

  • Onbevooroordeeld;
  • Onderzoekend;
  • Discreet;
  • Integer; 
  • Gelijkwaardig;
  • Onafhankelijk;
  • Analytisch.

Overige informatie

Per visitatie werk je een dag op locatie van het te visiteren bestuur. Daarnaast ben je ongeveer een halve dag bezig met de voorbereiding en afronding. Je inzet is op vrijwillige basis en gaat in overleg. Je krijgt een onkostenvergoeding voor reiskosten. Uiteraard krijg je vooraf training. Wil je eerst verkennen wat een bestuurlijke visitatie inhoudt? Dan bieden we je de mogelijkheid om een dag mee te lopen. 

Interesse?

Stuur dan een korte motivatie en cv aan bestuurlijkevisitatie@poraad.nl
Wil je eerst meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met Marlies Snijders 06-82600885 of stuur een e-mail naar bestuurlijkevisitatie@poraad.nl