Gezocht: secretarissen voor de bestuurlijke visitaties 

Heb jij ervaring als secretaris in het primair onderwijs, beschik je over een helicopterview en wil jij bijdragen aan de professionalisering van de sector? Meld je dan aan als secretaris van een bestuurlijke visitatiecommissie.  

Hoe sta je ervoor als schoolbestuur, en waar kun je het nog beter doen? Die vragen staan centraal in een bestuurlijk visitatietraject. Zo leren schoolbesturen van een frisse blik van buiten. Dit levert waardevolle inzichten op en helpt bij het professionaliseren van de schoolorganisatie. Om de visitatietrajecten te ondersteunen zoekt de PO-Raad meerdere secretarissen.  

Wat ga je doen? 

Als secretaris heb je een sleutelrol in een visitatietraject. Je bereid vergaderingen voor en zorgt voor de afstemming rondom het programma tussen het gevisiteerde bestuur en de gesprekspartners. Tijdens de visitatie notuleer je de gesprekken en na afloop verzorg je de rapportage.  

Gewenst profiel

Je bent een goede luisteraar en kunt niet alleen je eigen gedachten maar ook die van anderen goed onder woorden brengen. Wanneer visies schuren ben je in staat om dit op diplomatieke wijze te verwoorden. Ook aarzel je niet om zelf een vraag te stellen wanneer jij denkt dat dit ten goede komt van het gesprek of de verslaglegging. Je realiseert je dat de verslaglegging een belangrijk onderdeel is van een visitatietraject.   

Competenties

  • Onbevooroordeeld;
  • Nauwkeurig;
  • Gestructureerd;
  • Discreet;
  • Integer; 
  • Gelijkwaardig;
  • Abstractievermogen;
  • Analytisch.

Overige informatie

Per visitatie word je ingezet voor 3 dagen. De hoogte van de vergoeding is € 400,- per dag, exclusief btw. Deze wordt uitbetaald aan je werkgever. Je werkt per traject een dag op locatie van het te visiteren bestuur. Uiteraard krijg je vooraf een training. Wil je eerst een keer verkennen wat een bestuurlijk visitatietraject inhoudt? Dan bieden we je de mogelijkheid om een dag mee te lopen. 

Interesse?

Stuur dan een korte motivatie en cv aan bestuurlijkevisitatie@poraad.nl
Wil je eerst meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met Marlies Snijders 06-82600885 of stuur een e-mail naar bestuurlijkevisitatie@poraad.nl