Gezocht: voorzitters voor de bestuurlijke visitaties 

Wil jij schoolbesturen helpen aan belangrijke inzichten rondom hun ontwikkeling? En zo bijdragen aan de verdere professionalisering van schoolbesturen en de sector primair onderwijs? Meld je dan aan als voorzitter voor een van de bestuurlijke visitatiecommissies.

Hoe sta je ervoor als schoolbestuur, en waar kun je het nog beter doen? Die vragen staan centraal in een bestuurlijk visitatietraject. Zo leren schoolbesturen van een frisse blik van buiten. Dit levert waardevolle inzichten op en helpt bij het professionaliseren van de schoolorganisatie. Om de visitatietrajecten te ondersteunen zoekt de PO-Raad meerdere voorzitters.  

Wat ga je doen? 

Als voorzitter leid je de dag van de visitatie. Je zorgt voor een goede gespreksvoering en dat de juiste onderwerpen aan bod komen.  Aan het eind van de dag geef je een bondige terugkoppeling aan het bestuur over de bevindingen van de commissie. Ter voorbereiding lees je relevante stukken als het jaarplan en de zelfevaluatie. Aan het eind van het traject stel je, na overleg met commissieleden en de secretaris, het verslag vast. 

Gewenst profiel

Je hebt ruime bestuurlijke ervaring en ervaring in het technisch voorzitterschap. Je beschikt over een helicopterview en bent in staat constructieve gesprekken te voeren en waar nodig gevoelige thema's aan de orde te stellen. Je weet een sfeer te creëren waarin de gesprekspartners en de commissieleden tot hun recht komen en vrijuit kunnen spreken. Je bewaakt de voortgang en stelt onderzoekende vragen vanuit een open en nieuwsgierige houding. Complexe materie maak je je snel eigen, je doorziet complexe processen en kunt goed uit de voeten met onvolledige informatie. Tot slot heb je zelf een bestuurlijk visitatietraject doorlopen, binnen of buiten het primair onderwijs, of je hebt de intentie dit te gaan doen.

Competenties

  • Onbevooroordeeld;
  • Onderzoekend;
  • Relatie-, omgevings- en resultaatgericht;
  • Communicatief en besluitvaardig;
  • Discreet;
  • Integer;
  • Gelijkwaardig;
  • Planmatig; 
  • Analytisch.

Overige informatie

Per visitatie werk je een dag op locatie van het te visiteren bestuur. Daarnaast is er per visitatie een dag beschikbaar voor de voorbereiding.  De hoogte van de vergoeding is € 400,- per dag, exclusief btw. Deze wordt uitbetaald aan je werkgever. Uiteraard krijg je vooraf een training. Wil je eerst verkennen wat een bestuurlijk visitatietraject inhoudt? Dan bieden we je de mogelijkheid om een dag mee te lopen. 

Interesse?

Stuur dan een korte motivatie en cv aan bestuurlijkevisitatie@poraad.nl
Wil je eerst meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met Marlies Snijders 06-82600885 of stuur een e-mail naar bestuurlijkevisitatie@poraad.nl