Nieuws

Handreikingen Klokkenluidersregeling en Integriteitscode beschikbaar

In de nieuwe Code Goed Bestuur in het primair onderwijs is publicatie van een klokkenluidersregeling en een integriteitscode opgenomen als verplichtende bepaling. Voor het ontwikkelen van deze documenten heeft de PO-Raad handreikingen opgesteld.

Besturen kunnen deze handreikingen gebruiken als uitgangspunt om een voor hen passende klokkenluidersregeling en integriteitscode op te stellen. De komende periode verkennen de PO-Raad en de VO-raad de mogelijkheid om te komen tot gezamenlijke handreikingen.

Klik hier voor

Juf aan bureau aan het nakijken

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten