Nieuws

Herinnering: vul de vragenlijst monitorcommissie Goed bestuur in

Op dinsdag 13 oktober hebben alle schoolbesturen per e-mail een vragenlijst ontvangen van de monitorcommissie Goed bestuur. Inmiddels hebben 267 schoolbestuurders deze vragenlijst volledig ingevuld. De PO-Raad roept alle andere schoolbesturen op om de vragenlijst ook in te vullen.

Peter van Lieshout, voorzitter van de monitorcommissie, licht het belang van de monitorcommissie en de vragenlijst toe:

,,Door de brede en inhoudelijke manier van benaderen van good governance zal een inzicht in de ontwikkeling van de sector primair onderwijs ontstaan op een wijze waar bijna alle andere publieke sectoren een voorbeeld aan kunnen nemen. Waar men elders focust op de juridische aspecten van de code, gaat het hier om de vraag hoe de bestuurlijke opgave eruit ziet en hoe bestuurders daar mee omgaan. Dat is een veel interessantere en vooral relevantere invalshoek.’’

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad op 26 november 2016 presenteert de monitorcommissie de eerste resultaten.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten