Nieuws

Interview met Anko van Hoepen over samenspel bestuur en intern toezicht in VTOI Nieuws

Er is in de sector primair onderwijs grote bereidheid om te investeren in de verbetering van het samenspel tussen bestuur en intern toezicht. Dat betoogt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, in het nieuwste nummer van VTOI Nieuws, het magazine van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

In het interview gaat Van Hoepen samen met VO-raad-vicevoorzitter Hein van Asseldonk in op de professionalisering van bestuur en intern toezicht en de rolverdeling tussen beide gremia. Ook komt het advies ‘Beter toezien’ van de commissie-Boutellier en het advies van de Monitorcommissie Goed bestuur over het versterken van het samenspel bestuur – intern toezicht aan bod.

Het interview met Van Hoepen in VTOI Nieuws is hier te lezen.