Nieuws

Klachtenregeling in het onderwijs

De uitvoering van de klachtenregeling in het onderwijs verloopt over het algemeen goed, schrijven ministers van Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Uit de evaluatie van de regeling blijkt dat er ook nog punten van verbetering zijn waar scholen en schoolbesturen aan moeten werken.

Er zijn ouders die een drempel ervaren om een klacht in te dienen vanwege de angst voor administratieve rompslomp. Daarnaast zijn ouders in sommige gevallen ook bang dat er gevolgen zijn voor hun kind indien ze een klacht indienen op school. Uit de evaluatie blijkt verder dat veel schoolleiders en schoolbestuurders de klachten meenemen in kwaliteitsverbetering en de aanpassingen van het schoolbeleid, maar dat dit nog niet op alle scholen voldoende gebeurt.

De ministers hebben aangegeven in gesprek te gaan met de PO-Raad en VO-raad over de aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie. De PO-Raad ziet het belang van de klachtenregeling in en is van mening  dat het belangrijk is dat de regeling transparant en laagdrempelig is. De sectororganisatie gaat hierover graag het gesprek aan met ministers van Onderwijs.