Nieuws

Kwaliteit van uw organisatie evalueren? Dit overzicht helpt

Zelfevaluaties, (collegiale) visitaties en audits zijn belangrijke instrumenten die schoolbesturen kunnen helpen bij het zichtbaar maken en evalueren van de kwaliteit van hun organisaties. Om hen hierbij te ondersteunen, heeft de PO-Raad het aanbod van begeleiding bij de inzet van deze instrumenten en bijbehorende gebruikerservaringen in kaart gebracht.

Aanbod van begeleiding

Kwaliteitsbewustzijn hoort bij een volwassen, zelfbewuste sector. Het zijn immers publieke middelen waar de sector mee werkt. Daarom stimuleert de PO-Raad haar leden om gebruik te maken van zelfevaluaties, visitaties en audits en ondersteunt ze hen hierbij.

In dit kader heeft de PO-Raad het aanbod van begeleiding bij de inzet van deze instrumenten en de bijbehorende gebruikerservaringen in kaart gebracht. Het kan hierbij gaan om diverse vormen van begeleidingdiensten; zoals het uitvoeren van audits, het aanbieden van opleidingen of het verzorgen van maatwerktrajecten. Een eerste inventarisatie, op basis van een eerdere oproep, heeft geleid tot dit overzicht van 25 dienstverleners.

Uitbreiding overzicht

Het is de bedoeling dat het overzicht verder wordt uitgebreid met meerdere dienstverleners. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich melden bij Nienke Deelstra, Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit bij de PO-Raad, door een mail te sturen naar: n.deelstra@poraad.nl.