Nieuws

Meedoen met het experiment Regelluwe scholen? Aanmelden kan uiterlijk tot 25 mei

Scholen die door de Onderwijsinspectie als ‘goed’ of ‘excellent’ zijn beoordeeld of verwachten de beoordeling 'goed' te kunnen krijgen, komen in aanmerking voor deelname aan het experiment Reggeluwe scholen. Aanmelden kan uiterlijk tot vrijdag 25 mei, 12 uur. Voorheen mochten alleen scholen met het predicaat ‘excellent’ deelnemen aan het experiment. De PO-Raad heeft zich altijd hard gemaakt voor uitbreiding van het experiment omdat de sectororganisatie het belangrijk vindt dat scholen de ruimte krijgen om onderwijs op hun eigen manier te organiseren.

Schoolbesturen zijn per brief geïnformeerd over de uitbreiding van het experiment Regelluwe scholen. Het experiment wordt met maximaal 48 scholen uitgebreid. Scholen in het primair onderwijs kunnen zich aanmelden voor twee deelexperimenten;

  • Het verminderen van instroommomenten voor kleuters in het primair onderwijs
  • Het inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd

Selectie voor het experiment gebeurt op basis van een aantal criteria. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, vindt er een loting plaats. Op deze website vindt u meer informatie over het experiment en de selectiecriteria.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten