Nieuws

Nog enkele plekken vrij in lerend netwerk 'bestuurlijke visitatie'

Leden van de PO-Raad die zich verder willen professionaliseren via bestuurlijke visitatie, kunnen zich voorbereiden in een lerend netwerk. Na vijf bijeenkomsten met dit lerend netwerk beschikt u over een uitgebalanceerde zelfevaluatie en bent u klaar om de onafhankelijke visitatiecommissie te ontvangen. Het laatste is niet verplicht. U kunt dus ook deelnemen als u enkel geïnteresseerd bent in het visitatietraject, maar (nog) niet gevisiteerd wilt worden.  

Er zijn nog drie aanmeldingen nodig om dit netwerk van start te kunnen laten gaan. De eerste bijeenkomst staat voorlopig gepland op vrijdag 4 november van 10 uur – 12.30 uur. De netwerkbegeleiders zijn Jos van der Pluijm en Gea Spaans.  

Voor lerende netwerken met andere thema’s en voor netwerken op maat kunt u zich eveneens vast aanmelden. U komt dan eerst op een wachtlijst. Zodra er weer voldoende deelnemers zijn om een groep te vormen, kan het netwerk van start.

Wat houdt deelname aan een lerend netwerk in?

Op verzoek van haar leden biedt de PO-Raad dit schooljaar opnieuw lerende netwerken aan. In een lerend netwerk werkt een groepje van 6 à 8 schoolbestuurders gedurende vijf bijeenkomsten verspreid over een schooljaar aan een eigen leervraag binnen een bepaald thema.

Onderzoeksbureau Regioplan constateerde in de tweede evaluatie van de Lerende netwerken onlangs opnieuw dat de deelnemers de bijeenkomsten zeer waarderen: ‘Zij vinden het prettig om met andere bestuurders bij elkaar te komen en persoonlijk ingebrachte vraagstukken te bespreken, waarbij ze onder vakkundige leiding worden uitgedaagd om buiten hun kaders te denken en te reflecteren.’

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de lerende netwerken van de PO-Raad vindt u hier. Aanmelden? Stuur een e-mail naar Jeltje Dijkstra (j.dijkstra@poraad.nl). 

Lees ook het interview met de twee begeleiders van een reeds bestaand lerend netwerk 'Bestuurlijke visitatie'.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten