Nieuws

PO-Raad inventariseert aanbod begeleiding bij zelfevaluaties en visitaties

Schoolbesturen in het primair onderwijs werken volop aan de verdere professionalisering van hun organisatie. Om hen daarbij te ondersteunen, inventariseert de PO-Raad het aanbod van begeleiding bij zelfevaluaties, (collegiale) visitaties en audits. De sectororganisatie voor het primair onderwijs nodigt organisaties uit de educatieve infrastructuur daarom uit om aan te geven wat zij besturen en scholen kunnen bieden als het gaat om deze begeleiding.

Om opgenomen te worden in de inventarisatie van de PO-Raad - die wordt uitgevoerd in het kader van het project Q voor besturen - is het van belang dat het begeleidingsaanbod van de dienstverlener gericht is op het inrichten en implementeren van een systeem van zelfevaluatie, visitatie en/of auditing. Deze implementatie dient daarnaast te bestaan uit meerdere stappen; van verkenning van het onderwerp tot aan het ontwikkelen van bijvoorbeeld een kader of een handboek. Bij voorkeur is minimaal één implementatietraject afgerond

Geïnteresseerde organisaties kunnen een format invullen waarin zij aan kunnen geven welke begeleiding zij scholen precies aanbieden. Vervolgens zal de PO-Raad de ervaringen van gebruikers van deze begeleidingsdiensten verder in kaart brengen door een gebruiker te interviewen.

Op basis van de ingevulde formats, die voor 15 april binnen moeten zijn bij de PO-Raad, wordt een eerste overzichtsdocument van het aanbod van begeleiding bij zelfevaluaties, visitaties en audits gemaakt.

Vormen van begeleiding

Om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over wat er precies wordt verstaan onder de verschillende vormen van begeleiding, staan hieronder de omschrijvingen van de begrippen op een rij:

  • Zelfevaluatie

De school vormt een beeld van zijn eigen kwaliteit (op basis van een vooraf overeengekomen model) en komt tot een eigen oordeel hierover.

  • (Collegiale) Visitatie

Een commissie van externe deskundigen en collega’s beoordelen een zelfevaluatie volgens een vooraf overeengekomen model. De beoordeling is vaak wederzijds (maar hoeft niet per se) en is gericht op ontwikkeling. De visie van de gevisiteerde school is het uitgangspunt van de beoordeling.

  • Audit

Geschoolde (externe) auditoren beoordelen een zelfevaluatie in de school. De audit is gericht op kwaliteitsverantwoording en/of ontwikkeling. De beoordeling is niet wederzijds.

Opvragen vragenlijst en meer informatie

Geïnteresseerde organisaties kunnen de vragenlijst opvragen bij Nienke Deelstra, Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit, per mail of telefonisch via 06 139 652 56.

Voor overige vragen over de uitvoering van de inventarisatie kunt u terecht bij Uschi van der Velden, per mail of telefonisch via 06 180 868 79