Nieuws

Presentatie eerste Benchmark PO&VO 19 november 2020

Op donderdag 19 november is het dan zover: de presentatie van de eerste Benchmark PO&VO tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad. Schoolbesturen in het primair onderwijs nemen dan als eersten kennis van hun eigen benchmark voor het primair en voortgezet onderwijs: een uniek informatieproduct op schoolbestuursniveau waarvan de ontwikkeling een jaar geleden startte tijdens de ALV van eind 2019.

De Benchmark PO&VO biedt groeiend inzicht in het bestuur van het funderend onderwijs. Het komt voort uit de wens van beide sectoren om beter te kunnen leren van elkaar, zich beter te verantwoorden richting de buitenwereld en meer regie te hebben over het ‘verhaal’ van de sector. Leden zijn van harte uitgenodigd om op 19 november a.s. de presentatie online bij te wonen.

Na de presentatie hebben schoolbesturen tot medio januari 2021 de exclusieve gelegenheid om zelf aan de slag te gaan met de benchmark voor het moment van openbare publicatie.

Wat is de Benchmark PO&VO?

Met dit gezamenlijk informatieproduct kunnen schoolbesturen middelen van vergelijkbare besturen structureel met elkaar vergelijken. Dit aan de hand van datagegevens, bijvoorbeeld over medewerkers, inzet van middelen en onderwijsopbrengsten. Deze feitelijke gegevens vormen de basis voor een stevige positie van schoolbesturen naar elkaar toe en in de samenleving. Schoolbesturen lichten deze gegevens toe met hun eigen, unieke verhaal en gaan erover in gesprek. Zo werken schoolbesturen in het funderend onderwijs samen aan een sterke sector.

Samenhang informatieproducten

Hiermee is de Benchmark PO&VO een logische aanvulling op de bestaande informatieproducten van de PO-Raad en VO-raad, zoals Scholen op de kaart en Samenwerkingsverbanden op de Kaart.

Blijf op de hoogte

Op benchmarkpovo.nl houden we u op de hoogte met nieuws over de laatste ontwikkelingen van de benchmark. Hier vindt u meer achtergrondinformatie.
Verhinderd op 19 november a.s.? Alle leden krijgen na afloop van de ALV een uitnodigingsbrief en een apart bericht met de toegangsgegevens om deel te nemen aan de Benchmark PO&VO.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten