Nieuws

Regionale samenwerking tussen schoolbesturen in kaart gebracht

Steeds meer schoolbesturen werken regionaal samen. Bijvoorbeeld om kennis te delen of thema’s als onderwijshuisvesting of personeelstekorten gezamenlijk aan te pakken. Om een beter beeld van deze bovenbestuurlijke samenwerkingen te krijgen, heeft onderzoeksbureau Common Eye, in opdracht van de PO-Raad een inventarisatie uitgevoerd. 

Complexe uitdagingen worden steeds vaker in regionale samenwerkingen of in landelijke netwerken aangepakt. De PO-Raad krijgt graag meer zicht op hoe deze netwerken zijn ontstaan, waar zij gezamenlijk aan werken en op welke manier de samenwerking vorm krijgt. Aan de hand van een online vragenlijst en verdiepende interviews zijn deze en meer kenmerken vastgelegd. Wat hebben deze netwerken gemeen? En waar verschillen ze? Lees dit en meer in het onderzoeksrapport of download de presentatie. 

Regionale samenwerking wordt steeds belangrijker

Regionaal samenwerken biedt kansen voor een aanpak op maat. Zo wordt nauw aangesloten op regionale vraagstukken zoals de arbeidsmarkt. De PO-Raad stimuleert schoolbesturen om meer regionaal samen te werken. Zowel binnen het primair onderwijs als met het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, de jeugdzorg en kinderopvang.  
 

 

Downloads

Rapportage onderzoek bovenbestuurlijke netwerken po.pdf
PDF, 1.31 MB
Presentatie sessie bovenbestuurlijke netwerken po.pdf
PDF, 2.94 MB