Masterclass

Startdag bestuurssecretarissen PO en VO

14 oktober 2022
09:00 - 17:00
1 dag
€ 200 (excl. btw)

De Utrechtse Stadsvrijheid
Sophialaan 1
3542 AR Utrecht

Aanmelden
Interessant voor
Adviseurs
Organisator
PO-Raad en VO-raad

Werk je nog niet zo lang als bestuurssecretaris in het onderwijs? Dan is de Startdag voor po- en vo-secretarissen wat voor jou. Om kennis en inspiratie op te doen, te leren van elkaar en ervaringen uit te wisselen. Zodat je goed uit de startblokken komt en je nieuwe functie optimaal kunt vervullen. 

Leren van, door en met elkaar 

De Startdag is bedoeld voor beginnende bestuurssecretarissen (soms ook wel 'secretaris' of 'ambtelijk secretaris van het CvB' genoemd). Beginnend betekent in dit geval dat je maximaal twee jaar ervaring hebt in deze functie óf dat je nog geen twee jaar werkt in het primair of voortgezet onderwijs. 

Gevarieerd programma 

De dag start met een interactieve kennismaking over de rol van bestuurssecretaris. Je ontmoet dan meteen een aantal ervaren secretarissen uit het po en vo. Daarna verzorgt onderzoeker Henk den Uijl van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) een lezing en workshop over de positionering van bestuurssecretarissen. Hoe ga je om met de raad van toezicht en het college van bestuur? Hoe ziet het krachtenveld eruit en op welke manier kun je invloed hebben, passend bij je functie, rol en persoonlijkheid? 

's Middags maak je nader kennis met de onderwijssectoren en de sectorraden. Daarna kun je deelnemen aan een van de workshops, gegeven door een ervaren bestuurssecretaris. De thema’s van de workshops worden mede bepaald door jouw input en wensen. We sluiten de dag af met een gezellige borrel.

Spreker Henk den Uijl 

Henk den Uijl is onderzoeker, docent en opleidingsmanager bij de NSOB. Hij promoveerde op het thema ‘praktische wijsheid in bestuur en toezicht’. Den Uijl publiceerde verschillende essays, artikelen en boeken over de thema’s bestuurlijke wijsheid, (tegen)macht, politiek-ambtelijke verhoudingen, lokale politiek en bestuur en toezicht van maatschappelijke organisaties. 

Samen met collega's uit het vo

De Startdag vindt plaats in de Week van de Starter van 10 tot en met 14 oktober 2022. De VO-raad organiseert in deze week verschillende bijeenkomsten rond het inwerken en begeleiden van startende leraren, schoolleiders en bestuurders. 

Vervolg via de Kennisgroep 

Graag verder na afloop? Na de Startdag kun je je aanmelden voor de Kennisgroep bestuurssecretarissen van de PO-Raad of het netwerk bestuurssecretarissen van de VO-raad.

Dit levert de Startdag je op

  • Meer zicht op het beroep van bestuurssecretaris
  • Meer inzicht in de vraagstukken waar je als bestuurssecretaris mee te maken krijgt 
  • Meer grip op de je eigen rol en hoe je je kunt positioneren
  • Meer kennis over de po- en vo-sector en de sectorraad waar jouw bestuur lid van is 
  • Een netwerk met andere bestuurssecretarissen uit het po en vo. 

Schrijf je nu in

Ja, ik neem graag deel aan de Startdag van de VO-raad en de PO-Raad en meld me aan via dit online formulier