Stichting Onderwijsgeschillen

De corebusiness van de Stichting Onderwijsgeschillen is het instandhouden en het administratief en juridisch ondersteunen van geschillencommissies in het onderwijs.

Mediation

Stichting Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan bij klachten en medezeggenschapsgeschillen. Steeds meer klachten van ouders worden zo dicht bij school opgelost, zonder dat daarvoor een uitspraak of advies van een commissie nodig is.

Landelijke bezwarencommissie schoolbestuursbeslissingen

Onderwijsgeschillen heeft nog een extra commissie: de Landelijke bezwarencommissie schoolbestuursbeslissingen. Deze commissie brengt op verzoek van het schoolbestuur een advies uit in lastige kwesties. Bijvoorbeeld wanneer men in een bepaalde zaak eerst een advies wil van een onafhankelijke commissie van deskundigen voor naar de rechter te gaan.

> Lees meer op de website van Stichting Onderwijsgeschillen


Terug naar de pagina Geschillen