Nieuws

Teun Dekker over bestuurlijke visitatie: 'Juist als éénpitter is het fijn als er iemand van buiten met je meekijkt'

Teun Dekker is directeur-bestuurder van basisschool De Kroevendonk in Roosendaal. In juni schreef hij op twitter na zijn visitatie: ‘Vandaag een prima visitatiebezoek op De Kroevendonk. Mooi dat de PO-Raad op deze manier ook de kleine besturen ondersteunt! Natuurlijk ook mooi dat de commissie erg positief over ons was.’ Dekker deed mee aan de pilot bestuurlijke visitatie voor éénpitters en vertelt over zijn ervaringen.

Wat was voor u de belangrijkste reden om mee te doen aan het bestuurlijk visitatietraject?

,,Ik vond het goed om samen met collega-bestuurders wat dieper te kijken naar wat je als schoolbestuur aan het doen bent. Zijn we op de goede weg? Dat doe je normaal ook wel tijdens een luchtig gesprekje bij de koffie, maar op de bestuurlijke visitatiedag gaan de gesprekken met andere bestuurders wat verder. Je kunt in het traject ook je vragen kwijt door aan te geven over welke kwesties je graag advies wilt.’’

Hoe heeft u het bestuurlijk visitatietraject ervaren?

,,Het voortraject waarin je met de medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht en andere belanghebbenden aan de slag gaat met de zelfevaluatie heb ik al als een enorme meerwaarde ervaren. Je gaat volgens een kader, op een constructieve manier het gesprek met elkaar aan over dingen die in de organisatie leven. Na de visitatiedag en het visitatierapport zijn we als schoolbestuur ook gaan kijken hoe we hier verder mee kunnen.’’

Welke punten uit de zelfevaluatie kwamen aan bod tijdens de visitatiedag?

,,Bij De Kroevendonk hebben we gekozen voor inclusief onderwijs. Mijn vraag was hoe je de opbrengsten dan scherp en goed in beeld kan houden. Hoe reflecteer je? Een ander punt waar ik vragen over had was de organisatiestructuur. We hebben tijdens de visitatiedag en in het visitatierapport concrete adviezen gekregen naar aanleiding van die vragen. Er kwamen goede tips terug in het rapport waar we mee aan de slag gaan. Daarnaast was het ook heel fijn om bevestiging te krijgen van de visitatiecommissie. We zijn bij De Kroevendonk heel goed bezig. Dat is altijd fijn om te horen!’’

Wat heeft u met de aanbevelingen uit het rapport gedaan?

,,We kijken nu naar hoe we de opbrengstrapportages anders kunnen formulieren. Ook praten we over een andere organisatorische structuur, waarbij we steeds aanhalen wat er in de visitatiecommissie is besproken. Het rapport vormt de basis van het gesprek met de medezeggenschapsraad, het schoolteam en de Raad van Toezicht.’’

Zou u bestuurlijke visitatie aanbevelen voor andere schoolbesturen?

,,Ik zou het zeker aanbevelen, juist voor éénpitters is het heel nuttig. Het kost even wat tijd, maar het is meer dan de moeite waard om als organisatie de zelfevaluatie op te pakken en stapsgewijs het gesprek met elkaar aan te gaan. Over dingen die goed gaan, maar ook over zaken waar je vragen over hebt en die je wilt verbeteren. Als éénpitter is het ook fijn dat andere bestuurders je een spiegel voorhouden. Je zit als éénpitter soms in een cocon. Het is goed dat de PO-Raad de visitatiecommissie gemixt samenstelt, bij mij kwam er een schoolbestuurder uit een wat groter bestuur en een schoolbestuurder van een éénpitter visiteren. Die mix werkt heel goed. Je krijgt daardoor verschillende tips vanuit een brede invalshoek. Ik heb het daarom als enorm waardevol ervaren.’’

Interesse in een bestuurlijk visitatietraject? Mail dan naar bestuurlijkevisitatie@poraad.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten