Nieuws

Toelichting aangescherpte Code Goed Bestuur gepubliceerd

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde in juni 2017 in met enkele aanscherpingen van de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs'. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. In dit document vindt u de geactualiseerde code en bijbehorende toelichting. 

De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. Eerder publiceerde de PO-Raad al de nieuwe tekst van de Code Goed Bestuur, die per 1 augustus in werking is getreden. Nu is ook de toelichting van de code geactualiseerd. In deze toelichting leest u meer over de aanpassingen. 

Voor zover de huidige situatie binnen een schoolbestuur in strijd is met de nieuwe regels, wordt ervan uitgegaan dat passende maatregelen worden genomen. In de code is hier geen harde overgangstermijn voor geformuleerd. Op de meeste wijzigingen is de regel ‘pas toe of leg uit’ van toepassing.

Monitorcommissie Goed bestuur

In de code zijn ook een aantal wijzigingen opgenomen die het samenspel tussen de bestuur en toezicht beogen te bevorderen. Deze wijzigingen volgen het advies van de Monitorcommissie Goed bestuur van november vorig jaar.

In november 2019 zal de monitorcommissie haar opdracht afronden met een presentatie van een advies aan de ALV over een mogelijke - meer fundamentele - herziening van de Code Goed Bestuur. Vraagstukken rond bestuurlijke samenwerking in het kader van integrale kindcentra en de bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zullen hierin worden meegenomen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten