Nieuws

Tweede Kamer: geen eigen bijdrage voor ouders van hoogbegaafde kinderen

Scholen en samenwerkingsverbanden moeten per direct stoppen met het vragen van een eigen bijdrage aan ouders van hoogbegaafde kinderen, stelt de Tweede Kamer. Ook moeten deze leerlingen passend onderwijs krijgen. Daarnaast stemde de Kamer vorige week voor een aantal andere veranderingen voor het primair onderwijs. In dit bericht lees je de belangrijkste besluiten.   

De besluiten van de Tweede Kamer in het kort:

- Stop met het vragen van een eigen bijdrage voor onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Daarnaast moet de regering met betrokkenen werken aan passend onderwijsaanbod voor deze kinderen.
- Kom met een toetsingskader voor de ‘deugdelijkheid van onderwijskundige concepten’.
- Zorg ervoor dat ook scholen met het inspectieoordeel “voldoende” deel kunnen nemen aan het experiment flexibele onderwijstijden.
- Verbreedt de Wet sociale veiligheid naar leraren en onderwijsondersteunend personeel.
- Maak het geven van minimaal twee uur bewegingsonderwijs een deugdelijkheidseis voor het primair onderwijs.

De Kamer wil dat scholen die dat na de voorjaarsvakantie toch doen een sanctie opgelegd krijgen. De PO-Raad vindt het belangrijk dat een samenwerkingsverband binnen passend onderwijs ondersteuning biedt aan kinderen met een hoog IQ, net als bij kinderen die juist moeite hebben met leren. Hoogbegaafdheid mag nooit een drempel zijn voor goed onderwijs. De PO-Raad vindt dan ook dat ondersteuning bij hoogbegaafdheid een onderdeel is van passend onderwijs.

Toetsingskader voor onderwijskundige concepten 

De Tweede Kamer stemde daarnaast in met een D66-motie die vraagt om een toetsingskader voor de ‘deugdelijkheid van onderwijskundige concepten’. Kamerlid Van Meenen stelde in de motie dat in het funderend onderwijs experimentele onderwijsconcepten gehanteerd worden die ‘niet deugdelijk zijn onderbouwd en die het belang van kinderen schaden’. Dit past bij het belang dat sectorraden, waaronder de PO-Raad, hechten aan de verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Zo kan het onderwijs nog meer evidence-informed-beslissingen nemen. Om dit realiseren, werkten alle sectorraden aan de gezamenlijke ontwikkelagenda Lerend onderwijs voor een lerend Nederland en het advies Slimme Verbindingen. 

Uitbreiding experiment flexibele onderwijstijden

Daarnaast wil de Kamer dat minister Slob het experiment flexibele onderwijstijden uitbreidt naar scholen met het inspectieoordeel “voldoende”. Nu mogen alleen scholen met een “goed” deelnemen aan het experiment. Minister Slob liet eerder weten deze uitbreiding niet te zien zitten: ‘Op het moment dat we het oordeel "voldoende" hiervoor gaan gebruiken, mag 98% van de scholen meedoen en dan lopen we toch risico's’, aldus de minister. 

Verbreden Wet sociale veiligheid op school

De Kamer debatteerde vorige week over sociale veiligheid. In dit debat was er veel aandacht voor de veiligheid van onderwijspersoneel. Verschillende partijen vinden dat de mate waarin leraren beschermd worden op school nu te vrijblijvend is en afhankelijk van de goede wil van scholen zelf. De Kamer stemde daarom voor een motie van D66 en SP die de regering vraagt om de Wet sociale veiligheid uit te breiden naar leraren en onderwijsondersteunend personeel. Aanvullende regels - naast Arbowet en cao - maakt het voor schoolbesturen echter niet overzichtelijker. 

Bewegingsonderwijs deugdelijkheidseis 

Tot slot stemde de Tweede Kamer in met een actualisering van de deugdelijkheidseisen voor het funderend onderwijs en een aantal gerelateerde amendementen. Zo wil de Kamer dat het geven van minimaal twee uur bewegingsonderwijs een deugdelijkheidseis voor het primair onderwijs wordt. De PO-Raad vindt het belangrijk dat kinderen op school bewegen en dat er aandacht is voor een gezonde leefstijl. Daar maakt ze zich dan ook hard voor. 

De PO-Raad vindt het desalniettemin opvallend dat de Tweede Kamer alleen voor dit vak een wettelijk opgelegd aantal lesuren gym wil vastleggen, en dit niet betrekt bij de lopende discussie over een nieuw curriculum. De verplichting stuit daarnaast vaak op praktische bezwaren zoals het beperkte aantal gymzalen en vakdocenten, en een lange reistijd naar de gymzaal. Het wetsvoorstel, inclusief amendementen, moet nog wel goedgekeurd worden door de Eerste Kamer.