Nieuws

Uniforme modelklachtenregeling beschikbaar voor primair en voortgezet onderwijs

Een nieuwe modelklachtenregeling is beschikbaar voor schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs. Aangezien deze modelklachtenregeling zowel binnen het primair als het voortgezet onderwijs door onderwijsorganisaties kan worden gebruikt, kennen schoolorganisaties met scholen in de verschillende sectoren niet langer afstemmingsproblemen.

De uniforme modelklachtenregeling is compacter dan eerdere modellen. De taal is gemoderniseerd Verder is een handreiking toegevoegd over welke weg bewandeld kan worden om problemen op te lossen in het voortraject. Gebleven is dat het bevoegd gezag kan kiezen voor aansluiting bij een externe, landelijke of regionale klachtencommissie of een eigen klachtencommissie inricht. Artikel 8 van het model licht de verschillende opties nader toe.

De PO-Raad en de VO-raad hebben samengewerkt met AOb, AVS, CNV, LAKS, Ouders en Onderwijs, Stichting Onderwijsgeschillen en de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs bij het opstellen van de modelklachtenregeling.

Vertrouwenspersoon

In het vernieuwde model is verder de positie van de vertrouwenspersoon verstevigd. De vertrouwenspersoon moet een onafhankelijke positie hebben en hij dient niet uit hoofde van zijn taak benadeeld te worden. De medezeggenschap heeft in het model een rol gekregen bij de benoeming van de vertrouwenspersoon. Daarmee is de modelklachtenregeling ook in lijn met de ‘Wet vertrouwenspersonen’ die momenteel als wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in behandeling is. Dit wetsvoorstel heeft eveneens als doel om de positie van de vertrouwenspersoon te verstevigen.

Vertrouwenswerk

Belangrijk voor het voorkomen van klachten of het vroeg oplossen van problemen is de interne organisatie van het vertrouwenswerk op school. Stichting School & Veiligheid heeft daarover een gratis leidraad ontwikkeld. De leidraad besteedt aandacht aan het goed beleggen van rollen en taken en geeft handvatten voor het bevorderen dat leerlingen, ouders en medewerkers sneller uitkomen bij die medewerker die hen kan helpen. Dit kan melders meer vertrouwen geven in de schoolaanpak.

Juf legt meisje iets uit

Downloads

Uniforme model klachtenregeling met toelichting
76.35 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten