Nieuws

Werken aan onderwijskwaliteit, zet de volgende stap!

Weet u aan welke touwtjes u moet trekken om het onderwijs op uw scholen nog beter te maken? Hoe u kunt bijsturen als het even minder goed gaat? Of hoe u het gesprek over onderwijskwaliteit effectief kunt voeren met ouders, leraren en anderen in en om de school?

De PO-Raad is benieuwd hoe uw kwaliteitszorg ervoor staat en houdt daarom in 2019 en 2020 een belronde langs schoolbestuurders. Wat gaat goed en wat kan beter? Daarnaast biedt ze die periode ondersteuning bij het zetten van uw volgende stap bij die kwaliteitszorg. Dat doen we omdat schoolbesturen de volle verantwoordelijkheid hebben voor onderwijskwaliteit en een goede kwaliteitszorg van wezenlijk belang is voor goed onderwijs.

Het kan dus zijn dat we u binnenkort bellen om een afspraak te maken voor een telefonisch interview om zicht te krijgen op uw situatie en de vragen die u heeft. Vervolgens bieden we u een vervolggesprek aan met één van onze experts. Deze expert kan u helpen bij het formuleren van uw ondersteuningsvraag. Daarna doen we u een aanbod voor verdere ondersteuning, afgestemd op uw behoeften. Dat kan ondersteuning zijn van een expert, deelname aan een leergang of bijvoorbeeld een werksessie. Wanneer er meerdere besturen zijn met dezelfde vragen, kunnen we ook een leerkring faciliteren waarin deze besturen samen met elkaar en van elkaar leren. Tenslotte evalueren we of de ondersteuning u voldoende heeft opgeleverd.

Alvast aan de slag?

Bent u schoolbestuurder en wilt u niet wachten tot wij u bellen maar nu alvast een startgesprek voeren? Of wilt u gewoon meer weten over ons aanbod? Stuur dan een e-mail aan regieopkwaliteit@poraad.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gratis gebruik maken van het aanbod. Via de webpagina www.poraad.nl/regieopkwaliteit houden we u verder op de hoogte van dit aanbod.

Model Regie op Onderwijskwaliteit

De belronde en het aanbod passen bij de afspraken die de PO-Raad en haar leden hebben gemaakt in de strategische agenda. Daarin is opgenomen dat ieder schoolbestuur werkt volgens een eigen kwaliteitsnorm. Dat alle scholen aan een wettelijke minimum basiskwaliteit moeten voldoen, staat namelijk buiten kijf. Maar onze lat ligt hoger. Hoe hoog? Dat bepalen bestuur en schoolteam(s) samen. Met behulp van het model ‘Regie op Onderwijskwaliteit’ dat de PO-Raad in 2018 met leden ontwikkelde, kunnen zij hier handen en voeten aan geven. Ons ondersteuningsaanbod voor kwaliteitszorg borduurt verder op dit model.

Kijk ook eens op…

Het model vindt u digitaal op onze webpagina www.poraad.nl/regieopkwaliteit. Leden van de PO-Raad kunnen dit model ook in kubusvorm bestellen, handig als gespreksleidraad. Wilt u er een ontvangen, stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens aan regieopkwaliteit@poraad.nl. Op de webpagina vindt u daarnaast inspirerende verhalen van collega-besturen over hoe zij hun kwaliteitszorg vormgeven.