Nieuws

Werkwijzer helpt bij samen leren

Het landelijke onderwijsprogramma School aan Zet heeft een tool beschikbaar gesteld die scholen en hun besturen kunnen gebruiken om de ontwikkeling naar een lerende organisatie vorm te geven binnen alle lagen in de organisatie: De Werkwijzer samen leren.

De samenhang tussen de organisatielagen – Bestuurder, Schoolleider en Leraar – zijn in de Werkwijzer samen leren zichtbaar gemaakt. Evenals het verband tussen de aspecten Koers, Werken met data, Lerende professionals en Leidinggeven aan leren. Elk aspect is opgedeeld in een aantal fasen - Beginfase, Tussenfase en Gevorderde fase - waardoor acties voor verdere ontwikkeling altijd aansluiten bij de huidige situatie binnen de organisatie. Bestuurders, schoolleiders en leraren kunnen met behulp van de Werkwijzer samen leren alleen of gezamenlijk reflecteren op hun werksituatie en voor de verschillende aspecten van de lerende organisatie voorbeelden bekijken en aan de slag met verdieping en tools in tekst en beeld.