Nieuws

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen

Op dinsdag 10 november heeft de Eerste Kamer, in navolging van de Tweede Kamer, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) aangenomen. Deze wet beoogt een aantal eisen aan het bestuur en intern toezicht van verschillende rechtspersonen zoals de BV, NV, stichting en vereniging te uniformeren.

Voor het funderend onderwijs zijn de gevolgen van deze wet beperkt. Zo gaat de wet in op;

  • De uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen.
  • De positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang.
  • De regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.

De PO-Raad en de VO-raad publiceren binnenkort een factsheet, die besturen inzicht geeft in de gevolgen van deze wet en de wijze waarop besturen hiermee om kunnen gaan.