Goede besturen moeten recht krijgen op doordecentralisatie

De meest effectieve manier om voor een goede leeromgeving te zorgen, is door de gebruiker van het gebouw de regie te geven. Schoolbesturen maken dan zelf keuzes over de huisvesting, de organisatie van de huisvesting en de relatie met de kwaliteit van het onderwijs zelf. Daardoor kunnen ze het beschikbare geld optimaal inzetten voor de eisen en wensen van de school, de leerlingen en de ouders.

Schoolbesturen die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen zouden wat de PO-Raad betreft daarom een ‘versterkt recht’ op doordecentralisatie moeten krijgen.

De PO-Raad vindt dat de geldstromen voor personeel, bedrijfsvoering en huisvesting van het onderwijs gebundeld moeten zijn op leerlingniveau. Dit betekent dat schoolbesturen het bedrag voor huisvesting waar mogelijk rechtstreeks ontvangen in de lumpsum, en zelf zorgen voor een goede leeromgeving en goed onderwijs voor alle leerlingen in goede afstemming met de ouders. Zie ook het onderwerp 'Modernisering van de bekostiging'.

Voorwaarde voor succesvolle doordecentralisatie is wel dat de financiering toereikend is.