In zo'n 80% van de 7000 schoolgebouwen is het binnenklimaat zó slecht, dat de leerlingen 's middags niet meer goed kunnen leren. Ook het werkklimaat voor de docenten voldoet niet meer aan de arbo-eisen. Uit onderzoek blijkt dat dit direct gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom heeft de PO-Raad het Green Deal Scholen akkoord gesloten met de VO-raad, Ruimte-OK, het Klimaatverbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van BZK, EZ, IenM en OCW. Het doel: het creëren van een betere en duurzame leer- en werkomgeving in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. 

De Green Deal Scholen is bedoeld om schoolbesturen te ondersteunen bij hun ambities om energiebesparing en de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen te verbeteren. Afgesproken is onder meer dat alle partijen zich inzetten om belemmeringen daarbij weg te nemen. De PO-Raad en VO-raad zullen zich op hun beurt inzetten om schoolbesturen te stimuleren het energieverbruik van hun schoolgebouwen in beeld te hebben, bijvoorbeeld door onderwijsgebouwen die nog niet over een energielabel beschikken van een energielabel te voorzien. Het ministerie van OCW zal nagaan of besturen meer ruimte kunnen krijgen om te investeren in nieuwbouw

Bekijk hieronder de introductievideo van de Green Deal Scholen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Helpdesk van Green Deal Scholen of bij onze beleidsadviseur Wim Lengkeek.