Toolbox

Handreiking Medegebruik en verhuur (en model)

Soms gebruiken schoolbesturen de de bekostiging materiele instandhouding (MI) als onderbouwing voor afspraken over medegebruik en verhuur van het gebouw. Met ingang van 1 januari 2023 wordt de bekostiging vereenvoudigd naar een bedrag per school en een bedrag per leerling. Hiermee vervalt het onderscheid tussen personele en materiele bekostiging en is niet langer inzichtelijk hoe de bedragen zijn opgebouwd. De handreiking biedt handvaten bij het vaststellen van de medegebruik- en verhuurvergoeding. Het Excel model kan vervolgens helpen bij de berekening van een kostendekkende vergoeding.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten