Download

Handreiking Samenspel Onderwijskwaliteit

In deze handreiking staat de rol van de bestuurder centraal, maar kan vanuit iedere rol in de organisatie worden gebruikt. Het document schept helderheid over de rollen die er zijn, helpt bij het werken aan goed onderwijs en dient als ontwikkeltool om te werken aan verbetering. Ontstaan uit een samenwerking tussen de PO-Raad, AVS en VTOI NVTK en geschreven door BMC. Bedoeld voor bestuurders, toezichthouders, GMR-leden en schoolleiders die het samenspel rond onderwijskwaliteit binnen hun organisatie willen verbeteren.