Herstel het budget voor onderwijsachterstanden

De PO-Raad is van mening dat het totale budget voor onderwijsachterstanden hersteld moet worden, voordat de nieuwe verdeelsystematiek (zoals voorgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek) wordt ingevoerd. Dit budget is de afgelopen jaren namelijk gehalveerd als gevolg van de verouderde definitie die gebruikt wordt om onderwijsachterstanden bij kinderen te voorspellen. 

Wanneer het huidige, grotendeels verdampte budget wordt herverdeeld, zal dit vooral in de grote steden voor grote problemen zorgen. Broodnodige voorzieningen als taalklassen, extra personeel, zomer- en weekendscholen en vve zullen dan verdwijnen met alle gevolgen van dien voor de kansen van de meest kwetsbare kinderen.