Praktijkvoorbeeld

Hoe verbind je het gebruik van adaptieve leermiddelen met je visie en ICT-beleid?

Steeds meer scholen gebruiken adaptieve leermiddelen – ook de twintig basisscholen van Scholengroep Dynamiek, in Horst aan de Maas en Venray. Met adaptieve leermiddelen (zoals Snappet) gaan leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau door de lesstof. Dat vraagt een ander soort begeleiding van de leraar: hoe lees je de data goed? Hoe houd je het overzicht over het leerproces? En hoe sla je de brug naar het beleid en de onderwijsvisie van je school? Dynamiek ging op onderzoek uit met een innovatievraag bij de PO-Raad. 

Resultaat

Scholengroep Dynamiek heeft een brug geslagen tussen visie en beleiden het gebruik van digitale leermiddelen. Een leermiddel is immers geen doel op zich, maar helpt mee om een bepaald doel te bereiken. Daarom is het belangrijk dat schoolleiders een visie ontwikkelen op het effectief gebruik van digitale leermiddelen.  

Dit zijn de resultaten van de innovatievraag  

 • Digitale leermiddelen worden nu alleen ingezet en aangeschaft als ze ondersteunend zijn aan de leerlijnen.  

 • Leraren zetten digitale leermiddelen nu efficiënter in en kunnen de data beter analyseren en gebruiken om leerlingen te adviseren.  

 • Er is een beweging in gang gezet en ICT staat op de kaart. 

 • Met behulp van het Ixperium-kwadrant heeft Dynamiek inzicht gekregen in de ICT-kennis en -vaardigheden van directeuren.  

 • Er is bewustwording ontstaan bij directeuren over welke kennis en vaardigheden zij nodig hebben om hun team goed te ondersteunen. En om ICT-beleid te maken, een visie daarop te ontwikkelen en sturing te geven. 

 • Een visuele samenvatting van het proces en resultaat van de innovatievraag.  

Tips 

Zelf aan de slag met een innovatie op dit gebied? Dit zijn de tips van Dynamiek:  

 1. Betrek leraren bij visie en beleid door open en positieve vragen te stellen, zonder vooraf een mening te hebben. Dan ga je zien dat er een beweging op gang komt, dat er bewuste keuzes worden gemaakt en dat de leraren nauw betrokken zijn vanuit eigenaarschap.  

 2. Zorg voor een afvaardiging van directeuren in je werkgroep. Er is meer draagvlak voor innovaties wanneer directeuren de vernieuwing ondersteunen en er actief aan meewerken.  

 3. Zorg vooraf voor commitment bij de projectleden. En vertrouw er daarna ook op.  

Wil je sparren over dit onderwerp? 

Neem contact op met Mieke Engelbertink, ICT-manager bij Dynamiek.  

Proces

Dynamiek heeft bij dit project twee sporen gevolgd, een spoor voor de leraren en een voor de directie. 

 • Spoor 1: De leraren gingen aan de slag met de vraag hoe zij de verschillende digitale platformen zo optimaal mogelijk kunnen inzetten in hun klas en hoe zij de informatie daaruit efficiënt kunnen analyseren en gebruiken om leerlingen te adviseren. Samen met de Snappet-consultant zetten ze daarbij flinke stappen in het nadenken over digitale leermiddelen; ze willen er meer over leren.  

 • Spoor 2: De directeuren brachten onder leiding van een externe adviseur in kaart welke vaardigheden ze zelf vinden dat ze nodig hebben om hun team goed te ondersteunen, om beleid te maken, een visie te ontwikkelen en sturing te geven. Zij deden dit aan de hand van het zogenaamde ‘kwadrant’ van Ixperium (netwerkorganisatie op het gebied van leren en lesgeven met ICT). De onderzoeksresultaten laten zien welke van de benodigde eigenschappen de directeuren al hebben, en waar nog wat te winnen valt. Daarmee gaat Dynamiek de komende tijd actief aan het werk. 

Achtergrond

Bij Dynamiek Scholengroep zijn twintig katholieke en openbare basisscholen aangesloten uit de gemeenten Horst aan de Maas en Venray (Noord-Limburg), waarvan één school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO).  

Snappet 

In het schooljaar 2018-2019 is Dynamiek gestart met het digitale adaptieve leermiddel Snappet. Inmiddels kennen de leraren de basisfuncties, is het ICT-gebruik op alle scholen toegenomen en zijn leraren en leerlingen enthousiast. Er zijn ook leraren vrijgeroosterd om collega’s te coachen en te ondersteunen bij vragen. 

Brug tussen ICT-gebruik, -beleid en onderwijsvisie 

Dynamiek wil nu de brug slaan tussen beleid, visie en het gebruik van ICT-middelen zoals Snappet in de klas. De Scholengroep gaat in beeld brengen welke vaardigheden leraren moeten bezitten om de juiste keuzes te maken bij de inzet van adaptieve digitale middelen, doelen te stellen en te werken vanuit leerlijnen. Ook moeten leraren op basis van data passende keuzes gaan maken voor bijvoorbeeld instructiemomenten en de organisatie en begeleiding in de klas. Daarnaast is het belangrijk dat de schoolleiding een heldere visie op het gebruik van adaptieve leermiddelen kan formuleren. Meer begeleiding en sturing is gewenst om dit te bereiken. 

 

Meer weten?

Logo
Organisatie

Dynamiek Scholengroep

Verhalen bij dit praktijkvoorbeeld

Downloads

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten