Samenstelling: 

De kennisgemeenschap is lokaal georganiseerd, samengesteld uit directieleden.
 

Doel: 

De opdracht van de kennisgemeenschap bestaat uit de diversiteit aan deskundigheid van het managementteam benutten om te komen tot krachtig en inspirerend leiderschap in de school. 
De kennisgemeenschap werkt aan de professionalisering van managers in het onderwijs (met vergroten van werkplezier) met het versterken van het persoonlijk leiderschap.
 

Activiteiten: 

De uitwisseling van ervaringen en het gezamenlijk reflecteren op het eigen han-delen vormen de meest nadrukkelijke activiteiten van de kennisgemeenschap.
 

Contactpersoon: 

Jaap van Gilst, principal consultant, CPS Onderwijsontwikkeling en Advies, Amersfoort 
033 453 43 43 / j.vangilst@cps.nl