Aanpak lerarentekort

Niemand kan er meer omheen. Het lerarentekort is de grootste uitdaging voor het onderwijs. Al in 2012 waarschuwde de PO-Raad voor een dreigend lerarentekort. Dit complexe probleem heeft geen pasklare oplossing en vraagt om een mix aan maatregelen en nauwe samenwerking tussen scholen, lerarenopleidingen, sociale partners, het Ministerie van OCW en de PO-Raad.

De PO-Raad gelooft in duurzame oplossingen die de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Zoals het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroep, het ontwikkelen van doorstroommogelijkheden, meer opleidingsroutes naar het beroep leraar en het dichten van de salariskloof. Want leraren in het primair onderwijs verdienen, ondanks investeringen, nog steeds aanzienlijk minder in vergelijking met hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Daarom pleit de PO-Raad in haar verkiezingsinbreng onder andere voor een eerlijk en concurrerend salaris.
 

Drie pijlers

De PO-Raad gelooft in een duurzame aanpak langs drie pijlers:


Noodplannen G5

Minister Slob heeft schoolbesturen uit de G5 uitgenodigd om noodplannen voor het lerarentekort uit te werken. De minister erkent hiermee het lerarentekort op sommige plekken ongenadig hard toeslaat en dat een intensivering van de maatregelen nodig is. De schoolbesturen uit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Almere hebben hun plannen ingediend. 

Leerzaam voor de hele sector

Het lerarentekort is een urgent probleem dat ook buiten de grote steden speelt. De PO-Raad vindt het belangrijk dat scholen en schoolbesturen op andere plekken in het land kunnen leren van de resultaten en bevindingen uit de noodplannen. Zij zal de aanpak en effecten actief monitoren en, samen met de betrokken schoolbesturen, inzichtelijk maken welke interventies succesvol zijn en deze kennis landelijk delen.

Meer lezen?

 

Bestanden bij dit onderwerp

Trefwoorden

Laatste nieuws

  • Bijna 80% van de schoolbesturen wil de komende twee jaar extra personeel inzetten. Maar 42% van hen weet niet waar ze dat personeel vandaan moeten halen. Uit een ledenpeiling van de PO-Raad blijkt dat het lerarentekort scholen verhindert de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in te zetten zoals zij denken dat het effectief is om door corona opgelopen leervertraging in te lopen. ,,Er zijn op heel veel plekken onvervulde vacatures. De nood is hoog in de Randstad, maar ook in heel veel andere regio's loopt het personeelstekort op. Scholen moeten noodgedwongen improviseren'', zegt Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad. 

  • Dat schrijft de PO-Raad in een brief aan informateur Mariette Hamer. Hiermee kunnen we zorgen voor een concurrerend salaris voor leraren (€ 900 miljoen), goede opleidingen en professionalisering (€ 180 miljoen) en gezonde en duurzame onderwijshuisvesting (€ 730 miljoen voor het funderend onderwijs).

  • Op 2 juli 2020 presenteerde Merel van Vroonhoven als ‘onafhankelijk aanjager lerarentekort’ een eindverslag met dringende aanbevelingen voor verbeteringen in de aanpak van het lerarentekort. Naar aanleiding van deze aanbevelingen hebben de sectororganisaties het actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs: een aantrekkelijk perspectief’ opgesteld. Dit plan behelst een voorstel voor een duurzame en integrale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken in het onderwijs.

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

  • Kunnen scholen bij een tekort aan leraren overstappen van een vijfdaagse schoolweek naar vier dagen onderwijstijd?

    De wet verbiedt een vierdaagse schoolweek, met uitzondering van zeven weken. In artikel 8 van de Wet primair onderwijs staat namelijk dat een schoolweek in beginsel vijf dagen per week duurt en vanaf groep drie maximaal zeven weken van vier dagen hebben. Scholen kunnen hierdoor wel in de knel komen met het behalen van onderwijstijd door leerlingen. Desondanks begrijpt de PO-Raad dat scholen zich door het nijpende lerarentekort gedwongen voelen een dergelijke keuze te maken.