Horizontale verantwoording

Ieder schoolbestuur betrekt zijn intern toezicht, schoolteams en ouders actief bij de organisatie en het beleid in en om de scholen. Als schoolbestuur het gesprek aangaan met de omgeving noemen we ook wel de ‘horizontale dialoog’. Dit gesprek voeren hoort bij goed bestuur en past bij cyclische kwaliteitsverbetering.

De PO-Raad vindt het van groot belang dat horizontale verantwoording waarbij schoolbesturen het gesprek aangaan met intern toezicht, ouders, schoolteams en andere belangrijke partners van de school de nodige aandacht krijgt. Juist in de horizontale dialoog met directe belanghebbenden komt onderwijskwaliteit tot stand.