‘HR goed voor elkaar’ helpt schoolbesturen bij de volgende stap naar eigentijds personeelsbeleid (HR = human resources), via analyse, advies, ondersteuning en inspiratie. U kunt zich hier aanmelden voor het project HR Goed voor Elkaar.

Ieder schoolbestuur heeft het belang van ‘goed onderwijs’ centraal staan in haar visie. Deze visie ligt ten grondslag aan het pedagogisch didactische beleid. Maar ook aan het financiële- en HR-beleid.

Iedereen weet dat goede ‘onderwijskwaliteit’ het doel is van de organisatie. Maar hoe stel ik dat doel centraal in alle processen in de organisatie? Zoals in het HR-beleid? En in hoeverre sluit mijn personeelsbeleid aan bij ‘mijn blik’ op onderwijskwaliteit?

 

Eigentijds HR-beleid

De maatschappij verandert van verzorgingsmaatschappij naar één die gericht is op participatie. Dit heeft inmiddels ook veel invloed op het onderwijs en de organisatie daarvan. Dat vraagt om een andere kijk en eigentijdse blik op HR-beleid binnen het primair onderwijs. Dat gaat niet vanzelf en elk schoolbestuur ontwikkelt zich hierin stapsgewijs op een eigen wijze. Wat is de volgende natuurlijke stap voor uw als schoolbestuur?  

Het eigentijds HR-beleid richt zich op: het verwerven en behouden van voldoende, bekwaam, betaalbaar, gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar personeel om het onderwijs te verzorgen, te verbeteren en te innoveren. Daarbij is sprake van een goed evenwicht tussen de doelen van de organisatie en de belangen van medewerkers. 

Eigentijds HR-beleid wordt op tactisch en strategisch niveau vormgegeven door:

  • Leiderschap / Besturingsfilosofie
  • Samenhang kwaliteitszorg
  • Volwassenheid bouwstenen HR
  • Rol / positie HR-functie

Ondersteuning schoolbesturen

Doel van het project is om schoolbesturen op maat te ondersteunen bij het nemen van de volgende stap tot ‘eigentijdse inrichting’ van het HR-beleid. Dit kenmerkt zich niet door in beton gegoten regels, maar het is gericht op permanent dynamische / cyclische afspraken, waarbij ontwikkelingen van buiten naar binnen worden gehaald.

De PO Raad helpt met dit project individuele schoolbesturen bij het aanbrengen van focus naar de ontwikkeling van eigentijds HR-beleid. Schoolbesturen zijn in staat om op strategisch en tactisch niveau de voor het logische volgende stappen te zetten naar eigentijds HR beleid.

Wat doet de PO Raad?

De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen bij de ontwikkeling van eigentijds HR-beleid door:

Stap 1: Focus aanbrengen en advies op maat
Stap 2: Inzet van ondersteuning/instrumenten
Stap 3: Feedback

Instrumenten

Binnen het project 'HR Goed voor Elkaar' zijn vanuit de PO-Raad de volgende instrumenten beschikbaar:

Aanmelden/meer weten?

U kunt zich hier aanmelden voor het project 'HR Goed voor Elkaar'. Vervolgens neemt de PO-Raad contact op om een startgesprek met de bestuurder van uw organisatie en eventuele andere betrokkenen te plannen. Via het formulier kunt u ook vragen stellen over het project.