Om informatie over belangrijke thema's inzichtelijk te maken, stelt de PO-Raad geregeld infographics op. Op deze pagina vindt u een overzicht van een aantal infographics die de PO-Raad de afgelopen tijd heeft gepubliceerd. Als u klikt op de afbeelding downloadt u een grotere versie van de infographic.

Onderwijsachterstandenbeleid

De PO-Raad pleit al geruime tijd voor het repareren van het lek in het onderwijsachterstandenbeleid. Onderstaande infographic, die begin 2017 is geüpdatet met de actuele cijfers, toont aan waarom extra investeringen in het onderwijsachterstandenbeleid zo noodzakelijk zijn.

Onderwijsachterstandenbeleid

Op onze themapagina onderwijsachterstanden houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit terrein.

 

Wet werk en zekerheid (Wwz)

Sinds 1 juli 2016 is de Wwz van kracht voor het primair onderwijs. Hoewel schoolbesturen er alles aan doen om de wet uit te voeren, hebben veel schoolbesturen sindsdien meer moeite om vervanging te organiseren. Afspraken die de sociale partners in de CAO PO hebben gemaakt, geven besturen weliswaar meer lucht maar zijn niet voldoende om alle problemen op te lossen, merkt de PO-Raad. Om dit kracht bij te zetten, hebben we in november 2016 een peiling onder onze leden gehouden. De infographic hieronder geeft de resultaten van de peiling weer.

Afbeelding infographic Wwz

Op onze themapagina werkgeverszaken houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit terrein.

 

Onderwijshuisvesting

Op dit moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwbouw van schoolgebouwen en scholen voor het onderhoud. Over renovatie zijn echter geen wettelijke afspraken gemaakt. Dit terwijl renovatie tot wel 30 procent goedkoper kan zijn dan nieuwbouw. De PO-Raad pleit daarom al langer voor het in de wet opnemen van renovatie als huisvestingsvoorziening. In 2016 stelden we onderstaande infographic hierover op. 

Op onze themapagina huisvesting houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit terrein.

 

Lerarentekort en werkloosheidskosten

In 2019 zullen er 150.000 minder leerlingen naar het primair onderwijs gaan dan in 2012. Omdat scholen worden bekostigd op basis van het aantal leerlingen, krijgen zij dan minder geld van de overheid. Tegelijkertijd verwachten we in 2019 een tekort van 3500 leraren, oplopend tot 9300 leraren in 2025. In onderstaande infographic uit 2015 leggen we de (financiële) gevolgen van beide ontwikkelingen uit.

Werkloosheidskosten infographic

Op onze themapagina HRM houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit terrein.