Thematiek: 

Professionele Leergemeenschappen, academische opleidingsschool, samen gaan van opleiding en onderzoek.
 

Samenstelling: 

Drie schoolbesturen, 15 basisscholen, Pabo Hogeschool Zeeland. Een kennisgemeenschap bestaande uit lerarenopleiders vanuit de Pabo Hogeschool Zeeland in samenwerking met mentoren, opleidingsmentoren en studenten.
 

Doel: 

Komen tot inspirerend onderwijs in de regio, sterke samenwerking tussen Pabo HZ en besturen, directies en personeel van partnerscholen.
 

Activiteiten: 

Kleinschalig en binnenschools praktijkgericht onderzoek wordt gezamenlijk uit-geoefend in drie ‘runs’. De kennisgemeenschap is zelf sterk in ontwikkeling rond-om het vormgeven van praktijkgericht onderzoek in de opleidingsschool als in de Pabo.
 

Deelnemers: 

Contactpersoon: 

Henk Drayer, projectcoördinator De Opleidingsschool, Pabo Hogeschool Zeeland. 
0118-489123 / h.j.drayer@hz.nl