Investeer in het jonge kind

Het bevorderen van gelijke kansen begint bij investeren in het jonge kind.