Nieuws

Kabinet presenteert investeringsfonds voor onderwijs en vijf andere domeinen

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft namens het kabinet een Kamerbrief gestuurd over de groeistrategie voor Nederland. In deze brief wordt gesproken over een investeringsfonds waarmee het duurzame verdienvermogen van Nederland op lange termijn versterkt wordt. Het funderend onderwijs is een van de zes domeinen uit het investeringsfonds.

Talent ontwikkelen

Het kabinet schaart het funderend onderwijs onder het domein ‘Talent ontwikkelen’.  Het kabinet wil een flinke impuls geven aan de kwaliteit van het funderend onderwijs door onder meer extra te investeren in digitale hulpmiddelen en het curriculum. Hiermee verwacht het kabinet meer uit leerlingen te kunnen halen en dat dit een positief effect heeft op de Nederlandse economie. Bovendien levert een extra investering in digitalisering volgens het kabinet kostbare tijd op voor leraren, schoolleiders en bestuurders.  

De komende maanden werkt het kabinet een ‘breed actieplan’ uit met scholen, inhoudelijke experts, ICT-professionals en de sectorraden. De investering wordt betaald uit het zogenoemde investeringsfonds van de ministers van Financiën en Economische Zaken.

PO-Raad benieuwd naar verdere uitwerking

De PO-Raad vindt het een logische keuze om talentontwikkeling te benoemen als een van de zes domeinen waarin geïnvesteerd moet worden en is benieuwd naar de uitwerking van de plannen. Ook ziet de PO-Raad duidelijke raakvlakken met andere domeinen uit het investeringsfonds. Bijvoorbeeld het domein ‘Versterken van onderzoeks-en innovatie-ecosystemen’. Hier ligt een aansluiting met de ontwikkelagenda ‘Lerend Onderwijs voor een lerend Nederland’ voor het versterken van de kennisinfrastructuur. Ook het thema duurzaamheid is voor het primair onderwijs relevant, denk bijvoorbeeld aan de huisvesting van onze scholen en de duurzaamheidsopgave die voor hun ligt. De PO-Raad ziet hier een relatie met het domein ‘Transities benutten’.  

Samen met de VO-Raad zullen wij actief betrokken zijn in het proces om tot een actieplan te komen voor investeringen die het meeste bijdragen aan de ontwikkeling van het funderend onderwijs.

De zes benoemende domeinen uit het investeringsfonds: 

1.         Talent ontwikkelen
2.         Talent doorontwikkelen
3.         Iedereen doet mee
4.         Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen
5.         Verbeteren bereikbaarheid
6.         Transities benutten (CO2, energie en circulaire economie)
 

Meer info?

Lees de Kamerbrief 'Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn'